Ajankohtaista

Ehdokkaiden vieraskynässä Tuula Ala-Aho: Sinä olet tärkeä!

Jokaisen oikeus työhön, tasa-arvon edistäminen ja tasa-arvoinen oikeus mielipiteeseen ja sanavapauteen ovat äärimmäisen tärkeitä tavoitteita tulevaisuuden hyvinvoinnin ja elämän rakentamiseksi Suomessa ja nämä asiat ovat erityisen tärkeitä naisille jokaisessa elämän eri vaiheessa.

Terveydenhuollon ammattilaisena olen seurannut naisvaltaisen alan kamppailua tasa-arvoisesta palkkauksesta ja työolojen varmistamisesta vuosikymmenien ajan, eivätkä asiat ole mielestäni olleet nykyaikaisen maailman mukaisia naisten näkökulmasta. Hoitotyön sektorilla ei ole voitu puhua tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta, koulutuksen ja työn vaativuuden mukaisesta palkkauksesta ja työn resurssoinnista ja arvostuksesta ja hitaasti on muutos Suomessa tältä osin edennyt verrattuna Pohjoismaisiin naapureihimme, vaikka nyt viimeinkin hieman tässä olemme edistyneet. Myöskään sanan- tai mielipiteenvapaus eivät ole olleet itsestään selviä alalla, missä naisen ajatellaan edelleenkin toimivan lähtökohtaisesti kutsumuksesta eikä niinkään ammattilaisena ja nykyään jo myös korkeasti koulutettuna naisena turvaamassa työelämän palveluja ja ansaitsemassa elantonsa. Alan merkityksellisyys on kiistämätön myös välittämisen ja hoitamisen näkökulmista, mutta näiden asioiden ei pitäisi vähentää työtä tekevän naisen arvoa palkkauksessa tai yhteiskunnan jäsenenä.

Työn osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet, työelämän muutokset kiihtyneet ja resurssit aina vain vähentyneet juuri perustehtävässä toimivien osalta ja nämä muutokset ovat heijastuneet ylikuormittumisina ja nyt viimeisinä vuosina alalta pakenemisina, ja työssä vielä toimivat ovat olleet yhä suuremman kuormituksen kohteina. Ilmiö on tuttu myös monella muulla naisvaltaisella alalla, joiden työn arvostus on palkkauksen näkökulmasta heikko työn vaativuuteen ja koulutukseen peilattuna ja näihin ammattilaisiin voidaan lukea varhaiskasvatuksen ja luokanopettajat ja monet muut matala- ja keskipalkkaiset naisvaltaisten alojen työntekijät.

Naisen asema Suomessa on toisaalta ollut historiallisesti poikkeuksellinen ajatellen suomalaisten naisten varhaista äänioikeutta maailmassa ja naispoliitikkojen jo vuosisataista taivalta, mutta silti meillä on edelleen tehtävää naisten aseman vahvistamisessa työelämässä, lasikattojen rikkomisessa, lapsiperheiden arjessa riittävän tuen varmistamisessa ja palkkauksen kehittämisessä yhä tasa-arvoisemmaksi. Suomi myös tarvitsee naisten työpanokset, jotta yhteiskunta toimii, joten tätä asiaa on jatkuvasti edistettävä.

Tasa-arvon näkökulmasta meillä on hyviä tulevaisuuden tavoitteita siten, että jokaisella on oikeus varhaiskasvatukseen ja koulutukseen ja myös lähes ilmaiseen jatkokoulutukseen koulutuksen osalta myös jatkossa. Tasa-arvoa on vahvistettava myös työllisyyden ja palveluiden saatavuuden osalta ja 80% työllisyystavoite tulevaisuudessa on myös suomalaisen naisen etu. Joustavat koulutus- ja työelämän jouston mahdollisuudet ja tasa-arvoinen asema työelämässä ovat välttämättömiä, jotta naiset pysyvät mukana työelämässä myös jatkossa.

Perhevapaauudistuksesta huolimatta äitiys on monelta osin isossa roolissa perheellisen naisen elämässä, joten perheen ja työn yhdistäminen täytyy olla luontevaa myös tulevaisuudessa ja erilaisia keinoja perheellisen naisen tukemiseksi on vielä syytä ottaa käyttöön niin taloudellisesta kuin jaksamisenkin näkökulmista ja toki myös isien mahdollisuutta olla mukana lapsiperhearjessa on tuettava.

Työ rakentaa hyvinvointia ja jokaisen mukana pitäminen eri elämänvaiheissa on elinehto tulevaisuuden rakentamisessa ja siinä myös suomalaisella naisella on tärkeä rooli, jotta yhteiskunnan kaikki toiminnot voidaan turvata. Tulevaisuus tarvitsee tekoja ja naisten osuus näiden tekojen tekemisessä on merkittävä, joten näitä asioita on edistettävä jokainen päivä myös jatkossa.

Lisätietoja:

Tuula Ala-Aho

Eduskuntavaaliehdokas Oulun vaalipiiristä

tuula-ala-aho.com

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen ehdokkaiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.