Ajankohtaista

”Ei on ei” – raiskauksen pääkriteeriksi on määriteltävä suostumuksen puute

Eduskunta käsittelee tänään Suostumus2018 – kansalaisaloitetta, jonka tarkoituksena on uudistaa seksuaalirikoslainsäädäntöä siten että raiskauksen pääkriteeriksi asetetaan suostumuksen puute. Kyseessä on merkittävä tasa-arvoa edistävä aloite, joka asettaa seksuaalirikoslainsäädännön keskiöön koskemattomuuden ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden.

 

”Nykyisen seksuaalirikoslainsäädännön puitteissa raiskauksen pääkriteeri perustuu fyysiseen väkivaltaan, tai sen uhkaan. Uhrin näkökulmasta nykyinen kriteeristö on ongelmallinen ja vaatii yhdenvertaisuuden nimissä päivittämistä. Kaikki eivät ole kykeneväisiä puolustamaan itseään fyysisesti rikoksen tapahtuessa,” ministeri ja Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen painottaa.

 

Kansalaisaloitteen mukaan suostumuksen puutteen kirjaaminen raiskauksen pääkriteeriksi selkeyttäisi huomattavasti rikoksen tunnistamista ja samalla kynnys rikoksen ilmoittamisesta laskisi. Samoilla linjoilla on myös YK:n naisten oikeuksia valvova CEDAW- komitea, jonka mukaan Suomen pitää poistaa laista vaatimukset, jotka määrittelevät seksuaalirikoksen tapahtuvan vain väkivallan tai sen uhan perusteella.

 

”Tutkimuksen mukaan noin 70 prosenttia raiskauksen uhreista ei kykene puolustamaan itseään fyysisesti rikoksen tapahtuessa. On kestämätöntä, että nykyinen lainsäädäntö ei anna huomattavalle osalle uhreista tarvittavaa oikeusturvaa. Rikoksen tapahtuessa vastuun on aina oltava tekijällä, ei uhrilla.

 

Voimme olla tyytyväisiä siihen, että hallitusohjelmaan on kirjattuna selkeästi tavoitteet seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta, jonka yhtenä keskeisenä elementtinä on raiskausmääritelmän muuttaminen suostumuksen puutteeseen perustuvaksi. Tämä olisi merkittävä edistysaskel kohti yhdenvertaista oikeusturvaa seksuaalirikoslainsäädännössä. Lisäksi uudistus tukisi paremmin Suomen allekirjoittaman Istanbulin sopimuksen velvoittamia vaatimuksia.” Tuppurainen päättää.

 

Lisätietoa Suostumus2018 kansalaisaloitteesta: http://suostumus2018.fi/kansalaisaloite/

 

Demarinaisten hallitus 18.9.2019