Ajankohtaista

Eila Kohosen aloite: MAKSUTON EHKÄSY KUNTALAISILLE

Porvoon kaupunginhallitus

MAKSUTON EHKÄSY KUNTALAISILLE         

 

  • Teen aloitteen, että Porvoon kaupunki ottaa vastaan Suomen Kätilöliiton lähettämän haasteen kunnille, että kaupunki tarjoaa ilmaisen ehkäisyn kuntalaisille. THL on vuonna 2015 uutisoinut, että kunnilla on merkittävä rooli ehkäisyn saatavuudessa ja ne voivat konkreettisesti vaikuttaa raskaudenkeskeytysten määrään. Ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen sekä nuorille mutta myös kaikille keskeytysasiakkaille sekä synnyttäjille on merkittävä terveyspoliittinen teko, jolla on todellisia ja mahdollisesti nopeitakin vaikutuksia.

Kaupunginhallituksen vastauksessa aloitteeseeni 6.7.2016, todetaan, että maksuttoman ehkäisyn käyttö ei ole mahdollista maltillisten kustannuksen vuoksi (alle 25 v keskeytykset) ja että kaupunki jatkaa selvitystyötä. Kaupunki pyrkii seurantakäytäntöjä parantamalla selvittämään maksuttoman ehkäisyn rajattua käyttöä vuonna 2017 tilastojen perusteella.

  • Teen aloitteen, että kaupunki ottaa huomioon aloitteeni 1, siten että jo vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelman suunnittelussa otetaan ilmainen ehkäisy kuntalaisille huomioon joko niin, että aloitetaan siten, että ilmainen ehkäisy annetaan kaikille 25-vuotiaille tai siten, että ilmainen ehkäisy annetaan kaikille niille kuntalaisille, jotka sitä haluavat.

Viitteet

Aloite Eila Kohonen, 6.7.2016, Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Vastaus aloitteeseen, Porvoon kaupunginhallitus 16.1.2017

Lehdistötiedote Uudenmaan Demarinaiset 6/2016, Maksuton ehkäisy nuorille Anette Karlsson, Eila Kohonen

Haaste, Suomen Kätilöliitto 13.12.2016, Suomen Kätilöliiton tasa-arvoteko haastaa kunnat tarjoamaan ilmaista ehkäisyä sekä naisille että miehille

Terveyden ja Hyvinvointilaitos (THL), Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveydenohjelma 2014 – 2020

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta (380/2009)

Terveydenhuoltolaki /1326/2010) ja asetus 338/2011, kunnan velvollisuuksista järjestää terveysneuvontaa joka sisältää seksuaaliterveyden opetuksen ja kasvatuksen

Porvoo 22.2.2017              Eila Kohonen, kaupunginvaltuutettu