Ajankohtaista

Emmi Lintonen: 30 vuotta naisten joukkovoimaa Euroopassa

Euroopan demarinaiset kokoontuivat viime viikolla Portugaliin juhlimaan PES Womenin 30-vuotissyntymäpäiviä. Syntymäpäiviä varjosti epävarma ja sotaisa maailman tilanne ja pelko siitä, että Eurooppa ottaa askeleita taaksepäin yhteisessä tasa-arvotyössä. On todellinen uhka, että kylmien arvojen päästessä valtaan kovalla työllä saavutettu edistys tasa-arvotyössä hävitetään. Vuonna 2023 konservatiiviset vastareaktiot sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vastaan ovat lisääntyneet Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Näiden hyökkäysten tavoite on demokratian ja eurooppalaisten arvojen heikentäminen. Siksi EU:n naisten oikeuksien peruskirjan täytäntöönpanoa koskevia vaatimuksia on tuettava voimakkaasti. Tämä peruskirja on askel sen varmistamisessa, että naisten oikeudet ovat pysyviä Euroopassa.

Yksi EU:n päätavoitteista on ollut ihmisoikeuksien edistäminen niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. EU:n keskeisiä arvoja ovat ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Arvoja, jotka ovat kuin suoraan sosialidemokraattisesta puolueohjelmasta. Sosialidemokraatit ovatkin taistelleet jo pitkään feministisen Euroopan puolesta. Eurooppa, jossa sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kunnioitetaan perusoikeuksina.

Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä pidän tärkeänä sitä, että tasa-arvotyö kaikilla elämän alueilla on edelleen Euroopan sosialidemokraattien ensisijainen tavoite. Me kestämme vastaiskut vain, jos uskallamme vaatia lisää demokratiaa ja solidaarisuutta. On tärkeää, että osoitamme sitoutumisemme sukupuolten tasa-arvoon kaikilla politiikan aloilla ja kaikissa maissamme.  Siksi Euroopan Unioni on paras vaihtoehto ylläpitää rauhaa ja luoda tasa-arvoisempaa Eurooppaa. Euroopan Unionilla on kyky tehdä rauhan asioita ja se tekee parhaansa, ettei sotilaallisia toimia eikä Naton viidettä artiklaa tarvita. EU luo yhdessä jäsenmaittensa kanssa puitteet turvallisemmalle tulevaisuudelle.

Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä, millaisen hallitusohjelman kokoomus tekee yhdessä perussuomalaisten kanssa. Suuri huoleni kohdistuu erityisesti siihen, jos porvarihallitus lopettaa ilmastotoimet ja leikkaa kehitysavusta. Ilmastonmuutoksen toimenpiteet tai vahva, kohdistettu kehitysapu eivät voi odottaa neljää porvarihallitusvuotta. Toivon, että ihmiskunnan tulevaisuus otetaan vakavasti eikä lähdetä kevyin perustein tuhoamaan Sanna Marinin hallituksen ilmasto- ja kehitysaputyötä.

Naisten oikeuksien puolustaminen on tärkeää. Kun naiset voivat hyvin, koko yhteiskunta voi hyvin. Kahden tyttären äitinä olen ylpeä siitä, kuinka pitkälle Euroopan tasa-arvotyössä on päästy. Meillä on vihdoin EU:n tasa-arvostrategia, jonka toteuttajana ja toimeenpanijana on ollut edistyksellinen tasa-arvokomissaari Helena Dalli. Myös komissaari Jutta Urpilainen on yksi vaikutusvaltaisimmista komissaareista Euroopan Unionissa. Hän on omalla vaikuttamistyöllään nostanut koko ihmiskuntaa koskevia asioita esille vastatessaan komissaarina EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista sekä Afrikan mantereen ja Euroopan Unionin välisestä yhteistyöstä.

Urpilainen on myös pitänyt aktiivisesti esillä PES Womenin jakamia arvoja naisten ja lasten oikeuksista mm. koulutuksesta Euroopan Unionissa ja Euroopan ja Afrikan välisessä vuorovaikutuksessa. EU:n kasvu ja turvallisuus ovat riippuvaisia Afrikasta, joka on keskeinen unionin kumppani myös ilmastonmuutokseen ja siirtolaisuuteen liittyvissä asioissa.

PES Womenin syntymäpäivillä tulin siihen tulokseen, että Suomi tarvitsee rauhatahtoisen, ihmisoikeuksia kunnioittavan ja globaalin naisen tulevaksi presidentiksi. Suomen ensimmäinen naiskomissaari Jutta Urpilainen täyttäisi varmasti Niinistön saappaat.

Lisätietoja:

Emmi Lintonen

Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja

Euroopan Demarinaisten hallituksen jäsen