Ajankohtaista

Emmi Lintonen: Hallituksen ja valtiovarainministeri Purran terävät sakset

Suomen hallitus leikkaa lapsiperheiltä epäinhimillisesti satoja euroja kuussa. Ministerit hokevat, että nyt on välttämätöntä leikata. Samaan aikaan, kun pienituloisten ja lapsiperheiden ahdinko syvenee, riittää hallituksella kuitenkin rahaa veronalennuksiin ministerin tuloluokassa. Eikö juuri rikkailta olisi välttämätöntä leikata eikä köyhiltä? Aikaisempien hallitusten ministerit ovat osoittaneet edes kohtuullisesti empatiaa niitä suomalaisia kohtaan, joihin leikkaukset ovat osuneet. Nyt ei ole empatiasta tietoakaan. Päinvastoin! Sen sijaan valtiovarainministeri Purra esiintyy kuvissa hymy huulillaan sakset kädessä tekemässä leikkauksia. Leikkauksia, jotka tulevat lisäämään perustoimeentulotuen saajia 25 000 kotitaloudella pelkästään tänä vuonna.

Monen pienituloisen ja työttömän toimeentulo putoaa huhtikuun alusta alkaen rajusti, jopa satoja euroja kuussa. Kyseessä ei ollut aprillipila, vaikka hallituksen leikkaukset yleiseen asumistukeen, työttömyysturvan suojaosaan ja lapsikorotuksiin astuivat voimaan huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Voimaan tulleet leikkaukset osuvat erityisen kipeästi pienituloisten lapsiperheiden arkeen. Esimerkiksi työttömyysturvan lapsikorotuksen poisto kohdistuu noin 100 000 lapsikorotuksen saajaan. Leikkauksen myötä työttömän kolmen lapsen vanhemman toimeentulosta lähtee jopa 285 e/kk. Tällaiset summat vaikeuttavat merkittävästi lapsiperheen toimeentuloa. Lapsen oikeuksien komitea onkin suositellut nykyhallitukselle, että Suomi välttäisi sosiaaliturvaetuuksien leikkauksia, jotka vaikuttavat köyhyyden ja syrjäytymisen vaarassa oleviin lapsiin. Kukaan ei hallituksessa ole kuullut eikä kuunnellut sitä hätää, jota leikkaukset aiheuttavat heikommassa asemassa oleviin.

Yleisen asumistuen leikkaus osuu noin 400 000 kotitalouteen. Asumistuen leikkaus ei koske vain työttömiä, vaan myös pienipalkkaisia työntekijöitä, joiden palkka ei muuten riittäisi elämiseen. Esimerkiksi pienipalkkainen kahden lapsen yksinhuoltaja menettää leikkauksen myötä 230 euroa kuukaudessa. Työttömyysturvan suojaosan tarkoituksena on ollut kannustaa työttömiä ottamaan vastaan edes lyhytaikaista tai satunnaista työtä. Suojaosan leikkaus vaikuttaa noin 74 000 osa-aikatyötä tai keikkatyötä tekevään. Suojaosan poistolla hallitus siis tekee työnteosta vähemmän kannattavaa, vaikka tavoitteena pitäisi olla työllisyysasteen nostaminen.

On selvää, että asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset eivät tule nostamaan työllisyyttä hallituksen toivomalla tavalla. Vika on hallituksen matematiikassa: Sen mukaan työtön työllistyy ensimmäisen kerran, kun hänen asumistukeaan leikataan; toisen kerran, kun työttömyysturvan suojaosa poistetaan; ja vielä kolmannen kerran, kun lapsikorotukset poistetaan. Samalla hallitus rankaisee tuen menetyksellä pienipalkkaisia työntekijöitä siitä, että heidän palkkansa ei riitä elämiseen.

Juuri tänään on ajankohtaista todeta, ettei tulevien sukupolvien velkataakan lyhentäminen saa vaarantaa tämän päivän lasten hyvää ja turvallista lapsuutta. Lapsiperheköyhyyttä ei pidä lisätä Suomessa. Valtiovarainministeri Purra on uhannut, että nyt, kun on saatu köyhät lapsiperheet köyhdytettyä, voidaan seuraavaksi leikata eläkeläisiltä.Hyväksyvätkö suomalaiset hiljaa kaiken tämän? Nykyhallitus vie tuhkatkin köyhän pesästä.

Julkaistu Forssan lehdessä 10.4.2024.

Emmi Lintonen 

Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja

Eurovaaliehdokas