Ajankohtaista

Emmi Lintonen: Hyvä näkökyky ei ole itsestäänselvyys – silmäsairauksien ennaltaehkäisy on otettava huomioon ikäihmisten palveluita koskevassa lainsäädännössä

Jokaisen henkilön näkö muuttuu silmän ikääntyessä. Kuten kaikkien muidenkin sairauksien, myös silmäsairauksien osalta ennaltaehkäisevä työ on todella tärkeää. Näkökyvyn heikkeneminen vaikuttaa keskeisesti elämänlaatuun, kun ympäristön seuraaminen ja havaintojen tekeminen vaikeutuu. Tutkimusten mukaan jo pelkästään näön heikkeneminen voi aiheuttaa yhtä paljon psykososiaalisia vaikeuksia kuin se, että näkö menetetään kokonaan. Siksi onkin tärkeää todeta ja hoitaa silmäsairauksia ajoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelussa ollut ikäihmisten palveluiden laatusuositus ja ehdotukset iäkkäiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Tässä lausuntokierrokselle lähteneessä luonnoksessa puhutaan paljon kotiin vietävistä palveluista ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä, mutta niinkin keskeinen asia, kuin näkökyky on jäänyt paitsioon.

Silmäpalveluiden saatavuuden helpottamiseksi terveydenhuollosta pitää löytyä hammasterveyden tavoin myös selkeä silmäterveyden palveluketju, jossa käytetään moniammatillista yhteistyötä silmäterveyden ja näkemisen ammattilaisten välillä. Tehokkaat ennaltaehkäisevät palvelut tulevat aina halvemmiksi, kuin korjaavat toimenpiteet. 

Olen varma siitä, että minkä tahansa kotiin vietävän palvelun laatuun vaikuttaa se, jos ihminen ei näe kunnolla tai pahimmassa tapauksessa ollenkaan. Nyt on jo aika kiinnittää enemmän huomiota ihmisten näkökyvyn ylläpitämiseen ja silmäsairauksien ennaltaehkäisyyn. 

Emmi Lintonen,

Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja, Forssan kaupunginvaltuutettu