Ajankohtaista

Emmi Lintonen: Hyvää Eurooppa-päivää!

Vuosittain toukokuun 9. päivänä vietetään Eurooppa-päivää, jolloin painotetaan Euroopan rauhaa ja yhtenäisyyttä. Juhlapäivän takana on historiallinen Schumanin julistus, jossa Robert Schuman toi esiin ajatuksen Euroopan maiden välisestä poliittisesta yhteistyöstä ja jonka ansiosta maiden välillä ei syntyisi enää sotia. Tätä julistusta pidetään perinteisesti Euroopan unionin alkuna.

Rauha Euroopan maiden välillä on rikkoutunut, koska meillä on sota käynnissä Venäjän ja Ukrainan välillä. Euroopan maat ovat pitäneet kuitenkin yhtä ja tukeneet demokratiaa tavoittelevaa Ukrainaa monin tavoin. Sodat ja kriisit vaikeuttavat monien elämää ja juuri naiset ovat kohdanneet sellaista väkivaltaa, jota kenenkään ei pitäisi kohdata.

Monesti sodat ja kriisit laittavat liikkeelle tapahtumaketjun, jonka myötä kansalliskonservatiiviset johtajat saavat enemmän valtaa. Tämän myötä usein konservatiiviset arvot koskien esimerkiksi perheitä ja naisia saavat myös enemmän tilaa. Vaikka Euroopassa on saavutettu paljon naisten oikeuksien eteen, saavutettu etuus ei ole pysyvä vaan sitä pitää puolustaa. Näemme monissa Euroopan ja sen ulkopuolella olevissa maissa, kuinka naisten tilaa julkisessa elämässä ja naisten oma itsemääräämisoikeutta kavennetaan vallassa olevan johdon puolesta.

Demarinaiset ovat osa Euroopan laajuista sosialidemokraattisten naisten kattojärjestöä, PES Womenia. PES Women pyrkii edistämään naisten oikeuksien ja feminististen arvojen kehittymistä Euroopan sisällä sen jäsenmaissa. Pitämällä yhtä maiden rajojen yli pystymme vastustamaan naisten oikeuksien luisua taaksepäin. Sen lisäksi PES Women tukee naisia Euroopan ulkopuolella ja onkin ollut esimerkiksi paljon äänessä Ukrainan tai Iranin naisten kokemista vääryyksistä.

Viimeisimmässä PES Womenin kokouksessa Espanjan Valenciassa kokoonnuimme keskustelemaan keinoista ehkäistä, suojella ja tukea naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja paikallisella, kansallisella ja EU-tasolla.

Tänä vuonna PES Women ja EU:n Euroopan alueiden komitean PES-ryhmä julistaa kaupungit ja alueet turvallisiksi alueiksi naisille. Tämä tapahtuu sitoutumalla säännöksiin naisten turvallisuudesta ja rangaistuksiin seurauksena minkään muotoiseen sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan. Kampanja kulkee nimellä #SafePlace4Women, eli #TurvallinenTilaNaisille.

“Demarinaiset toivottaa hyvää Eurooppa-päivää kaikille! Vaikka naisjärjestöinä kohtaamme vaikeuksia ja vastarintaa, on hienoa, että voimme pitää yhtä toisiin samoja tavoitteita ajaviin järjestöihin yli Suomen rajojen. Yhdessä olemme voimakkaampia ja pyrimme takaamaa rauhan Euroopassa tulevaisuudessa!” Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen toivottaa lopuksi.

Lisätietoja:

Emmi Lintonen

Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja

Euroopan Demarinaisten hallituksen jäsen