Ajankohtaista

Emmi Lintonen: Lukuiloa

Tänään vietetään kansainvälistä lukutaidon päivää. Päivä muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa yhteiskunnassamme. Lukutaito on yksi merkittävimmistä kansalaistaidoista ja lukemaan oppiminen on jokaisen oikeus. Lukutaidolla on suuri merkitys esimerkiksi demokratian, terveyden ja tasa-arvon edistämisessä.

Lukutaidon kehitystä on seurattava varhaisista vuosista alkaen ja lukemaan oppimista tulee suunnitella yksilöllisten tarpeiden mukaan. Oppiminen on jatkuva prosessi ja yksilölliset erot ja tarpeet lukemisen vaikeuksissa kasvavat ikävuosien karttuessa.

Digitalisaatio on vaikuttanut monella tapaa lukemiseen tarjoten uusia lukemisen muotoja ja mahdollisuuksia. Monipuoliset mediasisällöt ovat monen lapsen ja nuoren jokapäiväistä elämää ja ne tulee huomioida myös opetuksessa. Siksi lukemaan opetettaessa kiinnitetään myös erityistä huomiota kriittisen ja monilukutaidon oppimiseen. On myös huomionarvoista, että lukutaitoa ei tarvita pelkästään kaunokirjallisten teosten lukemiseen, vaan taitoa tarvitaan arjessa mm. viranomaispapereita lukiessa.

Viime vuosina tutkimukset ovat huolestuttavasti tuoneet esille sen, että nuorten lukutaito on heikentynyt. Tällä hetkellä Suomessa alle 25-vuotiaiden nuorten ja erityisesti poikien lukutaito on heikompi, kuin vuosikymmen sitten. Samaan aikaan lasten oppimistulokset ovat laskeneet 2000-luvun ajan. Syitä tällaiselle kehitykselle on monia.

Yksi lukutaitoon ja lukemaan oppimiseen keskeisesti vaikuttava asia on ihmisen kyky nähdä. Digitalisaation myötä lähityöskentely on tullut entistä suuremmaksi osaksi ihmisten arkea, jolloin myös lähikatselun ongelmat ovat lisääntyneet. Lukutaidon ongelmien ilmetessä tulisikin koulujen oppilaat -lapset ja nuoret -lähettää ennen oppimisvalmiustestejä näkökyvyn tarkistukseen. On todella tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus tutkituttaa näkönsä ja saada oikea korjaus siihen. Näkökyvyn ylläpitämiseen tarvitaan Tarkan näkökyvyn -kehittämisohjelma terveydenhuollossa, jonka avulla löydetään näkemisen sudenkuopat. Hyvä näkökyky ja lukutaito kulkevat käsi kädessä.

Emmi Lintonen

Optikko, Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja, Forssan kaupunginhallituksen 1.vpj.