Ajankohtaista

Emmi Lintonen: Tervehdys Demariopiskelijoiden 55. liittokokouksessa

Hyvät toverit, arvon sosialidemokraattiset opiskelijat.  On ilo tulla tuomaan tervehdys teidän 55 liittokokoukseenne Demarinaisten puolesta. Olen Emmi Lintonen, demarinaisten 1.vpj.

Olemme eläneet viime vuodet kriisien keskellä, jotka ovat koskettaneet meitä kaikkia.

On tärkeää huolehtia siitä, että opiskelijoiden toimeentulo ei vaarannu taloudellisesti vaikean ajan edetessä. Kun itse olin opiskelija, käsiteltiin opiskelijapolitiikassa pitkälti samoja teemoja, kuin tälläkin hetkellä. Puhuttiin esimerkiksi opiskelijaterveydenhuollosta, lounaiden hinnasta, opiskelija-asuntojen vuokratasoista ja mahdollisista lukukausimaksuista. Moni asia meni eteenpäin ja esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden mahdollisuuuksia päästä opiskelijaterveydenhuollon piiriin parannettiin.

Olimme myös huolissamme ilmastokriisistä. Ilmasto-oikeudenmukaisuus ei ole tulevaisuuden tavoite vaan tämän päivän välttämättömyys. Lokakuun viimeisellä viikolla pidetyn, vuoden 2022 kansainvälisen Open Access -viikon teemana oli Open for Climate Justice: Avoinna ilmasto-oikeudenmukaisuudelle. Ilmasto-oikeudenmukaisuudella viitataan pyrkimykseen vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttaman kärsimyksen keskittymistä tietyille alueille ja ihmisryhmille. Kysymys ilmasto-oikeudenmukaisuudesta tuo esille nykytilanteen, jossa ilmastokriisin seuraukset eivät jakaudu tasapuolisesti, vaan poliittiset valtasuhteet vaikuttavat siihen, kuinka voimakkaasti muutokset ilmastossa ja ympäristöissä vaikuttavat eri yhteisöjen ja väestöryhmien mahdollisuuksiin elää turvallisesti ja kestävästi. 

Onnea teille taistellessanne ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta!

Opiskelijana luotin siihen, että edistystä tapahtuu hiljalleen koko ajan. Välillä hitaasti, mutta suunta oli aina kuitenkin eteenpäin. Nyt olemme maailmanpolitiikassa saaneet huomata, kuinka askeleet taaksepäinkin ovat enemmän kuin mahdollisia. Puolan ja Unkarin aborttilainmuutokset ovat esimerkkejä tästä. Puolassa viime vuonna voimaan astunut linjaus on aiheuttanut sen, että raskaudenkeskeytykset ovat liki mahdottomia, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta; Abortti sallitaan, jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksen tai insestin seurauksena tai jos äidin henki tai terveys ovat vaarassa.

Oikeus vapaaseen ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen on keskeinen osa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, sekä naisten kehollista itsemääräämisoikeutta. Onneksi maailmassa on löytynyt valonpilkahduksiakin, kun Suomen eduskunta äänesti viime viikolla aborttilainsäädännöstä. Nykyinen aborttilainsäädäntö on peräisin 1970-luvulta ja se on ollut Pohjoismaiden tiukin. Muutama mieskansanedustaja äänesti aborttilakia vastaan eduskunnassa. Joku heistä verhoili oman aborttilain vastustuksensa, hellään isälliseen huolenpitoon naisista. Suomeksi sanottuna he eivät halunneet äänestää ihmisoikeuksien puolesta vuonna 2022. Suomen lakimuutos on tärkeä alku aikana, jona olemme joutuneet todistamaan naisten oikeuksissa merkittäviä heikennyksiä ympäri maailman.

Hyvät demariopiskelijat,

Eilen vietettiin Euroopan ja Suomen naisten palkkapäivää. Tämä on päivä, jona havainnollisetaan se hetki, jolloin naisten palkkapäivä minäkin vuonna lasakennallisesti päättyy. Viime vuonna naisten palkkapäivä oli samaan aikaan, eli edistystä ei ole vuoden aikana tapahtunut. Suomessa naisten ja miesten palkkaero koko työmarkkinoilla on 16 %. Ero on suurempi Suomessa kuin keskimäärin muissa Euroopan unionin maissa. Suurta parannusta ei ole tapahtunut ja tällä vauhdilla palkkatasa-arvo toteutuu Suomessa seuraavan vuosisadan vaihteessa. Marinin hallitus on edistänyt palkkatasa-arvoa esimerkiksi kolmikantaisissa neuvotteluissa hyväksytyllä samapalkkaisuusohjelmalla. Ohjelman lisäksi hallitus on työstänyt omia isoja hankkeita, joissa edistetään samapalkkaisuutta samanarvoisissa töissä ja arvioidaan työehtosopimusten sukupuolivaikutuksia. Työelämän tasa-arvoa on parannettu myös esimerkiksi syksyllä voimaan astuneella perhevapaauudistuksella, joka pidemmällä tähtäimellä puuttuu naisten pienempiin eläkkeisiin.

Hyvät toverit

Committee on the Elimination of Discrimination against Women on 31.10. suosittanut, että Suomen tulee ryhtyä toimiin sukupuoleen liittyvän vihapuheen kriminalisoimiseksi, mukaan lukien maahanmuuttajanaisiin ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluviin naisiin kohdistuva vihapuhe.  Vihapuheella ja maalittamisella on sukupuolistuneita vaikutuksia. Naisiin kohdistuva vihapuhe liittyy usein nimenomaan heidän sukupuoleensa ja on usein seksuaalissävytteistä. Useat meistä ovat saaneet kokea kuinka mielipiteen takia on  sosiaaliseen mediaan saapunut häiriköitä. Tutkimuksen mukaan suomalaisista kuntapäättäjistä naiset kokevat vihapuhetta huomattavasti miehiä enemmän: naisista 42%, miehistä 28%. Vähemmistöryhmiin kuuluminen lisäsi vihapuheen kohteeksi joutumista. Naisiin kohdistuvassa vihapuheessa erityispiirteenä on seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen.

Vihapuheella on negatiivisia vaikutuksia demokratiaan, koska sillä on vaikutusta naisten ja vähemmistöihin kuuluvien halukkuuteen toimia politiikassa ja asettua ehdoille vaaleissa. 

Einstein totesi aikoinaan: On olemassa höyryä, sähköä ja atomivoimaa vahvempi voima: Tahdonvoima.

Toivotankin teille tahdonvoimaa tuleviin vuosiin taistelussa paremman maailman puolesta!