Ajankohtaista

Eveliina Heinäluoma: Hoiva-alan ammattilaiset tarvitsevat meidän kaikkien tukea kriisin keskellä

Koronavirusepidemia ravistelee tällä hetkellä Eurooppaa ja länsimaita. Schengen alue on sulkenut rajansa ja suurin osa Euroopan maista on rajoittanut kansalaisten liikkumista ja ottanut käyttöön poikkeusoloa koskevia lakeja, kuten Suomi viime viikolla. Tilanne on vakava.

On selvää, että Suomessa talouden heikentyminen iskee kovaa palvelusektoriin, matkailuun ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan. Monien toimeentulo heikentyy merkittävästi. Kovilla ovat myös toisella tapaa etenkin naisvaltaiset alat, joiden työkuormitus saattaa nousta ennen näkemättömiin korkeuksiin.

Suomen ja meidän suomalaisten tulee tukea hoivatyötä ja hoivasuhteessa olevia naisia. Sairaanhoitotyön parissa työskentelevien edessä ovat jo nyt pitkittyneet työpäivät ja huoli omasta terveydestä. Lisäksi läheisestään omaishoitovastuussa ovat usein ikääntyneet naiset, jotka voivat ikääntyneille asetetun karanteenin vuoksi olla saarroksissa vaikeasti sairaan läheisen kanssa kotona.

On meidän kaikkien vastuullamme olla yhteydessä hoivatyössä ja -suhteessa oleviin läheisiimme näinä haastavina aikoina. Nyt pienilläkin avunannoilla on merkitystä. Nyt on aika kysyä, mitä kuuluu ja voiko olla avuksi.

Suomen hallitus tukee terveys- ja sosiaalipalveluiden toimintaa rahoituksen, informaation välityksen ja riittävien toimintaedellytysten varmistamisen kautta. Meillä Suomessa terveydenhuollon varautuminen tilanteeseen on verrattain vahvalla tasolla ja siihen voimme olla tyytyväisiä.

Valtion keskeisin tavoite tällä hetkellä on, että virustartuntojen määrä pysyy pidemmän aikaa maltillisena. Näin takaamme sen, että terveydenhuoltomme ei ylikuormitu hetkellisesti vaan voimme pitää kaikista apua tarvitsevista huolta, silloin kun he sitä tarvitsevat.

Olen luottavainen siihen, että me selviämme tästä kriisistä. Tärkeää on puhaltaa yhteen hiileen ja huolehtia heikoimmassa asemassa olevista sekä suomalaisen yhteiskunnan selviämisestä. Kriisin hoidossa on myös tärkeä varmistaa, että taakka jakautuu oikeudenmukaisella tavalla. Ne, joiden hartiat ovat leveämmät on syytä ottaa isompi taakka kantaakseen. Näin varmistamme, ettei eriarvoisuus pääse kuin varkain kasvamaan.

 

Eveliina Heinäluoma,

kansanedustaja, sd.