Ajankohtaista

Eveliina Heinäluoma: Varhaiskasvatuksen arvoisia tekoja

 

Myös tänä aamuna tuhannet lastenhoitajat ja -ohjaajat ovat olleet tervehtimässä päiväkoteihin vaeltavia lapsia ja vanhempia. Vanhemmat jatkavat töihin ja lapset jätetään turvallisin mielin ammattilaisten varmojen käsien hoivaan.

 

Suomalainen varhaiskasvatus on maailman huippua. Varhaiskasvatuksen työntekijät, niin lastenhoitajat ja -ohjaajat kuin myös lastentarhaopettajat ovat alansa ammattilaisia, julkisia palveluita on tarjolla laajasti ja ne ovat laadukkaita. Kansainvälisesti verrattuna meidän varhaiskasvatuksemme on vahvasti tuettua. Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa pidetään myös tietoisesti huomio leikeissä ja laulussa. Tämän on arveltu olevan yksi vaikuttava tekijä Suomen PISA-tuloksiin. Lisäksi vanhemmat luottavat hoito- ja opetushenkilökuntaan.

 

Varhaiskasvatuksen resurssit tulee turvata vahvemmin.  Tämä tarve käy esille koulutuksen arviointikeskus Karvin teettämässä selvityksessä Varhaiskasvatuksen laatu arjessa. Varhaiskasvatuksen resurssit ovat olleet liian niukat ja se vaikuttaa nopeasti henkilökunnan jaksamiseen ja työmotivaatioon.

 

Varhaiskasvatuksen rahoitus tulee turvata, sillä se todella on kannattava investointi. OECD:n laskelmien mukaan yhden euron panostus varhaiskasvatukseen tuottaa yhteiskunnalle seitsemän euroa.  Panostus vaikuttaa lapsen koko elämänkaareen aina paremmasta koulutustasosta lähtien pidempään työuraan ja niiden kautta kokonaisuudessaan elämänlaatuun.

Olenkin äärimmäisen tyytyväinen siihen, että Rinteen hallitus haluaa harjoittaa sellaista politiikkaa, jossa varhaiskasvatuksen laatu on itseisarvo ja kaikilla on mahdollisuus osallistua taustasta riippumatta varhaiskasvatuksen piiriin. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä varhaiskasvatus tasaa eroja myöhemmässä vaiheessa oppipolkua.

 

Hallitus aikookin palauttaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden koskemaan kaikkia lapsia. Eli jatkossa myös työttömien vanhempien lapsilla on oikeus päästä päivähoitoon. Budjettiesityksessä vuodelle 2020 hallitus esittää varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman käynnistämistä, ryhmäkokojen pienentämistä 1.8.2020 alkaen sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista.

 

Ryhmäkokojen pienentäminen ja tulevaisuudessa riittävä määrä hoitohenkilökuntaa ovat elinehtoja sille, että ammattilaiset pystyvät tekemään työtään uupumatta. Tämän vuoksi hallituksen linjaus ryhmäkokojen pienentämisestä sekä palkkatuen käytön lisäämisestä ovat keinoja, joilla varhaiskasvatuksen nykyisiin haasteisiin voidaan reagoida nopeasti. Tämä on hyvä suunta arvokkaalle varhaiskasvatuksellemme.

 

Eveliina Heinäluoma

Kansanedustaja, Helsinki