Ajankohtaista

Feminismi kuuluu kaikille!

Demarinaisten työpajassa Sdp:n järjestöpäivillä käytiin aktiivista keskustelua tasa-arvosta ja feminismistä.

SDP:n järjestöpäivillä Jyväskylässä 3.9. käytiin Demarinaisten työpajassa puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen johdolla keskustelua tasa-arvon ja feminismin tilasta nykypäivän yhteiskunnassa ja niiden tärkeästä roolista sdp:n politiikassa. Kommentaattorina toimi DemFemin puheenjohtaja Maria Rytkönen. Työpajassa käydyistä keskusteluista kävi ilmi, että tilausta tasa-arvoa ja feminismiä käsitteleville keskustelutilaisuuksille on.

 

Työpajassa haluttiin painottaa feminismin kuuluvan kaikille; sen tarkoitus on murtaa ja poistaa sortavia rakenteita yhteiskunnassa ja samalla muuttaa vanhoja sukupuolirooleja. Tästä johtuen on myös tärkeää, että miehet osallistuvat yhtä lailla aktiivisesti keskusteluun feminismin tilasta yhteiskunnassa. Toisin kuin saatetaan luulla, tasa-arvo ei ole vielä kaikkine muotoineen toteutunut yhteiskunnassa ja sen eteen tarvitaan kaikkien yhteisiä ponnisteluja.

Nykypäivänä yhteiskunnassa on tilausta rohkeille ja ennakkoluulottomille kansalaisille -pelot ja ahdasmielisyys puolestaan luovat kahleita ja synnyttävät pitkäaikaisia traumoja. Tästä näkökulmasta katsottuna feminismi voidaan myös nähdä vapauttavana ja voimaannuttavana työkaluna.

Keskustelun päätteeksi Tuppurainen siteerasi YK:n ihmisoikeusjulistuksen 1 artiklaa:

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä,” – tämän julistuksen ylläpitämiseksi tarvitaan myös feminististä politiikkaa.