Ajankohtaista

Hallituksen kokoustiedote 10.9.

Naispiirit – lähettäkää 15.10. mennessä toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelaiselle seuraavat tiedot:

 • kommentit puolueen periaateohjelmasta (käsitellään 29.10. kokouksessa)
 • tiedot menneen kesän tapahtumista (toimintakertomusta varten)
 • tieto siitä, mistä liittokokouksen asiakirjan teemoista oma piiri on valmis kantamaan kirjoitusvastuun, alla teemat ja alustava jako:
 • Solidaarisuus luo turvallisuutta, jota tässä maailmantilanteessa tarvitaan ja SDP:ltä odotetaan. Palataan perusasioiden vahvistamiseen. Hyvinvointivaltion palvelut ovat vaihtoehto kotiäitiyhteiskunnalle. Yksin asuvien elämän tukeminen. / HELSINKI
 • Tasa-arvo, femisnismi ja yhdenvertaisuus. Naisliiton rooli tavoitteiden edistäjänä. / TÄHÄN TARVITAAN VETÄJÄPIIRI!
 • Voimaannuttavat instituutiot: varhaiskasvatus, elämänmittainen kooulutus ja kulttuuri. / VARSINAIS-SUOMI
 • Ympäristö, luonnon monimuotoisuus ja elänten hyvinvointi. / UUSIMAA
 • Työelämän muutokset, yksin yrittäjät. / HÄME JA KAAKKOIS-SUOMI
 • Kansainvälisyys, rasisimi, turvallisuus, rauhan maailma. / PIRKANMAA JA KAAKKOIS-SUOMI

Poliittinen tilannekatsaus ja kannanotto

Naisliiton hallitus keskusteli seuraavista teemoista puheenjohtajan johdolla:

 • populismin lisääntymisestä, esimerkkeinä mm. USAn ja Ranskan poliittinen tilanne
 • SDP on feministinen puolue – puolueen puheenjohtaja on nostanut vahvasti teeman esille, kyse on yhdenvertaisuuden käsitteestä ja syrjinnän postamisesta
 • vammaissopimusen ratifionti,hankinta- ja yhdenvertaisuuslain noudattaminen kunnissa – vammaisten asumispalvelujen kilpailuttamisessa inhimillisyys ja ihmisarvoon liittyvät kysymykset unohtuvat helposti / TÄSTÄ AIHEESTA KANNANOTTO
 • nykyhallituksen talouspolitiikka lisää eriarvoisuuden kasvua eri väestöryhmien välillä, KIKY-sopimuksen vaikutukset naisten asemaan ja pienituloisille / TÄSTÄ AIHEESTA KANNANOTTO
 • nollatoleranssi tytöttelylle ja pojittelulle, ryhtiliikettä tarvitaan – demarinaisten tehtävä on luoda rohkeutta naisille

 Puoluekokous Lahdessa 2.-4.2.2017

Kunnallisvaalit 2017

Puolueen tavoitteena on saada 7000 ehdokasta – tavoitteesta puuttuu vielä 5000 ehdokasta! Puolueen kotisivuilta löytää työkaluja ja apua vaalityöhön.

Valtakunnallisten teemojen lisäksi naispiirien kannattaa miettiä alueellisia teemoja sekä paikallisia teemoja.

Naisliiton liittokokous 18.-19.11.2017

Asiakirjan teemojen kirjoitusvastuut jaetaan naispiirien kesken (kts. kohta 1). Tarkoituksena on, että kaikille halukkaille, yli piirirajojen, annetaan osallistumismahdollisuus itseä kiinnostavan teeman työstämiseen esim. googledriven tai facebookin avulla. Aikataulusta ilmoitetaan 15.10. jälkeen, kun vetovastuut on jaettu piireille.

Piirejä rohkaistaan järjestämään omia tapahtumia 1.10., jolloin on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä