Ajankohtaista

Hallituksen leikkaukset heikentävät työelämän tasa-arvoa 

Orpon hallituksen työelämäheikennykset ja sosiaaliturvan leikkaukset osuvat erityisesti naisiin, lapsiin ja perheisiin. Hallitus tekee talouden tasapainottamisen nimissä useita heikennyksiä työelämään, jotka rampauttavat työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Naiset eivät ole tasavertaisessa asemassa työelämässä ja moni hallituksen leikkauksista kohdistuu juuri heihin. Esimerkiksi vuoden määräaikaisen sopimuksen tekemisen mahdollistaminen ilman erityistä perustetta ja irtisanomisen helpottaminen lisäävät merkittävästi esimerkiksi raskaussyrjinnän vaaraa.  

“Esitykset lakko-oikeuden rajoittamisesta, palkattomasta ensimmäisestä sairaslomapäivästä ja irtisanomisen helpottamisesta ovat suoria heikennyksiä naisvaltaisille aloille. Jo tällä hetkellä määräaikaisuudet kohdistuvat nuorille naisille. Erityisesti palvelualoilla sekä sosiaali- ja terveysaloilla on määräaikaisia työsuhteita enemmän kuin vakituisia, mikä vaikeuttaa naisten työuralla etenemistä ja lisää toimeentulon epävarmuutta“, painottaa Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.  

Hallitus on päättänyt lakkauttaa myös vuorotteluvapaan ja aikuiskoulutustuen. Hallitusohjelman laskuissa arvioitu määrä ihmisistä, jotka palaisivat työmarkkinoille tämän uudistuksen myötä. Se on kuitenkin pieni ottaen huomioon aikuiskoulutustuen hyödyt pidemmistä työurista, kasvaneesta osaamistasosta ja työssäjaksamisesta. 

”Vuorotteluvapaa on ollut etenkin naisten työuralla hyvä paikka hengähtää ja saada joustoa työuran aikana. Vuorotteluvapaan ja aikuiskoulutustuen leikkauksissa on unohdettu työllistymisnäkökulmat, kun puhutaan vain säästöistä. Esimerkiksi monelle vaikeasti työllistyvälle vuorotteluvapaan sijaisuus on voinut olla hyvä väylä työelämään ja aikuiskoulutus tuen poistaminen estää yhä useamman perheellisen uudelleenkouluttautumisen. Aikuiskoulutustukea on käytetty paljon esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen sekä soten aloilla. Tuki on mahdollistanut myös pienituloisille naisille työuran aikaisen etenemisen työpaikasta toiseen ja helpottanut samalla työvoimapulaa. Työelämän tulee mukautua ihmisten tarpeisiin eikä vain niin, että työntekijät joustavat”, muistuttaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja ja JUKO:n neuvottelupäällikkö Minna Salminen.  

”Työelämän heikennysten lisäksi Orpon ja Purran hallitus on tekemässä myös sosiaaliturvaan huolestuttavia leikkauksia. Moni näistä leikkauksista kasaantuu jo heikommassa asemassa oleville, kuten työttömyysturvan lapsikorotusten poisto. Hallitus päätöksillään lisää lapsiperheköyhyyttä. Hallituksella ei ole suomalaisten luottamusta työelämämuutoksille ja on tärkeää lähettää hallitukselle vahva viesti siitä, että kansalaiset vastustavat hallituksen toimia. Siksi onkin tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuisi tämän viikon ”STOP nyt” -mielenosoitukseen”, päättää Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.  

Lisätietoja:       

Tytti Tuppurainen       

Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja  

[email protected] 

Minna Salminen 

Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja ja JUKO:n neuvottelupäällikkö 

[email protected]