Ajankohtaista

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma Demarinaisille pettymys – työelämän tasa-arvo taantuu

Demarinaisten hallitus on pettynyt – sukupolvien työ naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi on nyt kyseenalaistettu. Pääministeri Sipilän hallituksen toimet ovat kääntämässä kehityksen suunnan kohti eriarvoisuutta. Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen toteaa työelämän olevan kaiken tasa-arvon perustana. Tasa-arvo työelämässä edellyttää naisten ja miesten, äitien ja isien yhtäläisiä mahdollisuuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Sipilän hallituksen perhepoliittiset linjaukset ovat purkamassa edellytykset äitien työhön osallistumiseen. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistaminen merkitsee, ettei perheillä enää ole varmuutta työssäkäynnin edellyttämään lasten hoitoon ja varhaiskasvatukseen. Hoitopaikan saaneilta perheiden asema ajetaan kestämättömäksi päivähoitomaksujen rajuilla korotuksilla. Hallitus on väittänyt tukevansa perheiden valinnanvapautta kotihoidon ja julkisen vallan järjestämän varhaiskasvatuksen välillä. Tuppurainen huomauttaa, että tehdyt päätökset käytännössä estävät valinnanvapauden ja jättävät monelle kotihoidon ainoaksi vaihtoehdoksi.

Demarinaiset muistuttaa, että työuran katkonaisuus ja työnantajien varovaisuus palkata pienten lasten äitejä erityisesti hyvää työuraa edistäviin tehtäviin ovat este tasa-arvolle. Naiset putoavat miehistä erilliselle työuralle, pienempipalkkaisiin töihin ja vaille täyttä työeläkettä. Tuppurainen muistuttaa, että hallitukselta on turhaan perätty erilaisia tasapainottavia toimia vanhemmuuden kustannusten jakamiseksi ja samapalkkaisuuden toteuttamiseksi.

Naisten aseman heikkeneminen merkitsee myös perheiden ja lasten aseman heikkenemistä. Työttömäksi joutuvien lapsia rangaistaan ottamalla heidät pois omasta päiväkotiryhmästä, laadukas varhaiskasvatus jää entistä harvempien etuoikeudeksi, perheiden käytettävissä olevat tulot putoavat ja työttömien, yksinhuoltajien ja opiskelijoiden perheet ajautuvat suoranaiseen köyhyyteen, huomauttaa Tuppurainen.