Ajankohtaista

Hallitus vaikeuttaa nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla 

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat jättäneet yhteisen välikysymyksen liittyen nuorten tulevaisuuteen, mitä eduskunta on käsittelemässä. Demarinaiset ovat erityisen huolestuneita siitä, kuinka hallituksen leikkaukset murentavat työelämän tasa-arvoa ja vaikeuttavat erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla.  

Nuorten naisten riski kohdata syrjintää työmarkkinoilla on suurempi kuin miehillä. Hallitus haluaa helpottaa määräaikaisten työsopimusten solmimista siten, että enintään vuoden määräaikaisuudelle ei tarvitsisi jatkossa olla mitään perustetta. Usein juuri määräaikaiset työsuhteet kasaantuvat naisille ja nuorille.  Tällä päätöksellä nuorten ja etenkin nuorten naisten työelämän epävarmuus lisääntyy. Työsuhteen ollessa epävarmalla pohjalla, voi monen nuoren naisen olla vaikeaa nostaa esiin työpaikan ongelmia, kuten epäasiallista kohtelua tai jopa kokemaansa seksuaalista häirintää, sillä se voi maksaa työsopimuksen jatkamatta jättämisen. 

Tämä päätös kasvattaa myös mahdollisuutta ja luo tilaa raskaussyrjinnälle, jonka epäilyistä iso osa koskee nimenomaan määräaikaisia työsopimuksia. Riski joutua syrjityksi raskauden ja perhevapaiden vuoksi on suuri erityisesti epävarmassa työmarkkinatilanteessa, kuten määräaikaisina, osa-aikaisina, vuokratyössä tai nollasopimuksilla työskentelevillä naisilla.  

”Hallituksen päätökset eivät lisää nuorten tulevaisuususkoa tai uskallusta suunnitella elämäänsä tai perheen perustamista. Monen nuoren haaveet perheestä karkaavat kauemmaksi ja raskaus määräaikaisen työsuhteen aikana luo hallituksen mallilla tietä työttömäksi. Raskaussyrjinnässä on oltava nollatoleranssi”, sanoo Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. 

Hallitus on myös päättänyt työttömyysturvan lapsikorotuksen poistamisesta. Viime vuonna noin joka kolmannes ansiosidonnaisen saaja sai myös lapsikorotusta. Leikkaus lapsikorotukseen lisää lapsiperheköyhyyttä ja vaikuttaa monen etenkin yksinhuoltajan tuloihin. Esimerkiksi yhden lapsen perheissä tuki laskee 150 eurolla kuukaudessa. Lapsikorotusten poisto lisää toimeentulon epävarmuutta ja siirtää monen nuoren suunnitelmia perheen perustamisesta vielä entisestään.  

”Orpon ja Purran hallitus vain lisää päätöksillään pätkätöitä ja luo epävarmuutta etenkin nuorten naisten tulevaisuuteen. Perheellistymisestä puhutaan kauniisti, mutta teot kertovat muuta. Vaadimme hallitusta perääntymään näistä lyhytnäköisistä päätöksistä ja tekemään päätöksiä sen eteen, että raskaussyrjintä saadaan kitkettyä. Työelämän tasa-arvo vaatii tekoja ja panostuksia, ei heikennyksiä, ” vaatii puheenjohtaja Tuppurainen. 

Lisätietoja:    

Tytti Tuppurainen    

[email protected]    

p. 040 0840594