Ajankohtaista

Hallitus vie kestävän kehityksen ja tasa-arvon tavoitteita määrätietoisesti eteenpäin – muutos näkyy arjessa ensimmäisen kerran vuoden vaihtuessa

Kesäkuussa julkaistu Rinteen hallituksen hallitusohjelma on historiallinen. Ohjelman keskiössä ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja ihmisten hyvinvointi. Tämä hallitusohjelma katsoo kauemmas kuin neljän vuoden päähän. Ohjelmaan sisältyvien tulevaisuusinvestointien on tarkoitus vaikuttaa vielä 2030 -luvulla.

Hallitusohjelmassa parannetaan ihmisten hyvinvointia sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla: aktiivimallin poisto, korotukset pienimpiin eläkkeisiin, koulutusinvestoinnit sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen jokaiselle lapselle parantavat ihmisten arkea ja vaikutukset tulevat näkymään yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa. Lisäksi hallitusohjelma panostaa suomalaiseen koulutukseen ja osaamiseen kaikilla koulutusasteilla.

Hallitusohjelmassa näkyy vahvasti myös ympäristö- ja ilmastopolitiikka. Koskaan aiemmin ei ole panostettu vastaavalla tavalla ympäristön suojeluun ja hallituksen ympäristöpoliittisia kirjauksia on pidetty maailman kunnianhimoisimpina.

”Nämä investoinnit ovat niitä keinoja, joilla parannetaan ihmisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Rinteen hallitus on muuttanut hallituspolitiikan suunnan, ja uudistukset tulevat näkymään ihmisten arjessa vuoden vaihteessa, kuin ensimmäinen Rinteen hallituksen budjetti tulee voimaan,” Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen painottaa.

Rinteen hallitus on vasta työnsä alussa, nämä edellä mainitut yhteiskuntamme kannalta merkittävät uudistukset muuttavat politiikan suuntaa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

 

Demarinaisten hallitus 1.12.2019