Ajankohtaista

HDN, Hanna Huumosen blogi: Maailma on muuttunut, joten sosiaaliturvankin on muututtava

Nykyinen sosiaaliturvamme heijastaa liian usein 70-luvun arvomaailmaa, jossa naisen paikka on kotona ja ihminen suhteutetaan aina ihanteeseen perinteisestä heteronormatiivisesta ydinperheestä. Maailma on kuitenkin muuttunut ja sosiaaliturvajärjestelmämme on muututtava sen mukana.

SDP:n ehdotus sosiaaliturvan uudistamiseksi on nimeltään Yleisturva. Siinä on yhdistetty perustulon ja vastikkeellisen sosiaaliturvan parhaat puolet, vähennetty byrokratiaa ja lisätty joustavuutta. Yleisturva ottaa opiskelijat paremmin huomioon ja se tukee myös paremmin opiskelevia vanhempia.

Perhevapaiden osalta SDP:n malli nojaa kolmeen periaatteeseen. Niitä ovat joustavuuden lisääminen, naisten työmarkkina-aseman parantaminen sekä isien oikeuksien vahvistaminen. Joustavampi malli koostuu äitiysrahasta, ansiosidonnaisesta vanhempainrahasta (3kk+3kk+6kk-malli) sekä euromääräisestä vanhempainrahasta (12kk). Ansiosidonnaisen vanhempainrahan osalta pitkällä tähtäimellä tulisi kuitenkin mennä kohti 6+6+6-mallia ja saattaa vanhempainvapaiden kustannukset yhteisesti maksettaviksi, jottei yritykset joutuisi kärsimään kohtuuttomasti vanhempainvapaista ja jotta raskaussyrjintä työmarkkinoilla loppuisi. Samalla laadukas ja sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus olisi lapsen subjektiivinen oikeus.

Nykyinen sosiaaliturvamme on yhä liian konservatiivinen ja heteronormatiivinen. Me Naiset-lehti kirjoitti tästä erinomaisen jutun taannoin. “Kahden elintason perheiden” ongelma kiteytyy erityisesti yhteen termiin ja sen määritelmään: ruokakunta. Ruokakuntaan kuuluvat aina avio- ja avopuolisot, lähisukulaiset ja yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet. Jos asukkailla on erilliset vuokrasopimukset tai toinen on alivuokralainen, Kela voi selvittää, onko kyseessä avoliitto.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY on kiinnittänyt huomiota juuri näihin tulkintoihin ja niiden ongelmallisuuteen. Erityisesti yleisen asumistuen tulisi olla henkilökohtainen, jolloin torjuttaisiin nk. ei-toivottuja riippuvuussuhteita. Eli esimerkiksi sitä, että pienituloisemman puolison pitäisi olla velkasuhteessa kumppaniinsa, jolloin velkasuhdetta voidaan käyttää välineenä henkiseen väkivaltaan. “Elatusvelvollisuuden luomat valtasuhteet ja riippuvuudet eivät kuulu parisuhteisiin; yhteiskunnan tuet eivät saa eriarvoistaa saajiaan“, kirjoittaa HYY kannanotossaan.