Ajankohtaista

HDN: Helsingin on tarjottava hyvän elämän edellytykset kaikille

 

 

 

 

Helsingillä menee monella mittarilla hyvin. Meillä on varaa palveluihin ja tarvittaviin tulonsiirtoihin. Mutta toinen puoli Helsingin kehitystä on asumisen kalleus ja sen tuomat haasteet. Erityisesti pienituloiset yksin elävät naiset ovat Helsingissä ahtaalla. Tähän pitää kiinnittää enemmän huomiota. Tarvitsemme lisää asuntoja, jotta asumisen hinta kohtuullistuu.

  • Asumisen ja tulojen riittävyyden ohella keskeinen hyvän elämän tekijä on laadukkaat ja saavutettavissa olevat palvelut. Julkiset palvelut takaavat oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen elämän tulotasosta riippumatta. Sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, koulutus, kulttuuri ja liikunta sekä julkinen liikenne kuuluvat kaikille ja niiden tulee olla saavutettavia, painottaa puheenjohtaja Minna Salminen puheessaan Helsingin Demarinaisten syyskokouksessa.

Lasten kasvavaan eriarvoisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Perheiden ja lasten palvelut eivät saa olla säästökohteena, vaan niihin tulee panostaa. Lastenoikeuksien päivän aattona Helsingin Demarinaiset haluaa muistuttaa, että Helsinki on sitoutunut lähipäiväkotiperiaatteen edistämiseen. Päiväkodin sijainti on varhaiskasvatuksen laadun ohella yksi eniten perheiden arkeen vaikuttavista asioista. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus.

Huomion kohteena ovat tänä syksynä olleet asunnottomat naiset, joiden asema on erityisen heikko. Helsingin on tarjottava suoja kaikille ja asunnottomuus on poistettava. Jokaisella tulee olla koti. Helsingillä on varaa olla säästämättä asumisesta ja palveluista.

  • Turvakotien määrä on edelleen riittämätön. Myös jokaisella lapsella on oikeus olla turvassa. Liian usein joudutaan palveluja tarvitsevia ohjaamaan muihin turvallisuuden kannalta kevyempiin palveluihin, muistuttaa puheenjohtaja Salminen.

Rakas, kallis Helsinki on parhaimmillaan moniarvoinen, monitahoinen ja tarjoaa mahdollisuuden hyvään elämään ja kulttuuripalveluihin kaikkialla. Kaupungin päättäjien on pidettävä huolta kestävän kehityksen periaatteista, siitä että Helsinki on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja siitä, että asuinalueita kehitetään tasapuolisesti.

Helsingin Demarinaiset järjesti syyskokouksen Ensi- ja turvakotien liitossa 19.11. ja valitsi hallituksen vuosille 2020-2021. Puheenjohtajana jatkaa kunta ja omistajaohjausministerin erityisavustaja Minna Salminen. Vara puheenjohtajiksi valittiin Tiia Häyry ja Seija Beurling.

HDN: Helsingin on tarjottava hyvän elämän edellytykset kaikille

Helsingillä menee monella mittarilla hyvin. Meillä on varaa palveluihin ja tarvittaviin tulonsiirtoihin. Mutta toinen puoli Helsingin kehitystä on asumisen kalleus ja sen tuomat haasteet. Erityisesti pienituloiset yksin elävät naiset ovat Helsingissä ahtaalla. Tähän pitää kiinnittää enemmän huomiota. Tarvitsemme lisää asuntoja, jotta asumisen hinta kohtuullistuu.

  • Asumisen ja tulojen riittävyyden ohella keskeinen hyvän elämän tekijä on laadukkaat ja saavutettavissa olevat palvelut. Julkiset palvelut takaavat oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen elämän tulotasosta riippumatta. Sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, koulutus, kulttuuri ja liikunta sekä julkinen liikenne kuuluvat kaikille ja niiden tulee olla saavutettavia, painottaa puheenjohtaja Minna Salminen puheessaan Helsingin Demarinaisten syyskokouksessa.

Lasten kasvavaan eriarvoisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Perheiden ja lasten palvelut eivät saa olla säästökohteena, vaan niihin tulee panostaa. Lastenoikeuksien päivän aattona Helsingin Demarinaiset haluaa muistuttaa, että Helsinki on sitoutunut lähipäiväkotiperiaatteen edistämiseen. Päiväkodin sijainti on varhaiskasvatuksen laadun ohella yksi eniten perheiden arkeen vaikuttavista asioista. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus.

Huomion kohteena ovat tänä syksynä olleet asunnottomat naiset, joiden asema on erityisen heikko. Helsingin on tarjottava suoja kaikille ja asunnottomuus on poistettava. Jokaisella tulee olla koti. Helsingillä on varaa olla säästämättä asumisesta ja palveluista.

  • Turvakotien määrä on edelleen riittämätön. Myös jokaisella lapsella on oikeus olla turvassa. Liian usein joudutaan palveluja tarvitsevia ohjaamaan muihin turvallisuuden kannalta kevyempiin palveluihin, muistuttaa puheenjohtaja Salminen.

Rakas, kallis Helsinki on parhaimmillaan moniarvoinen, monitahoinen ja tarjoaa mahdollisuuden hyvään elämään ja kulttuuripalveluihin kaikkialla. Kaupungin päättäjien on pidettävä huolta kestävän kehityksen periaatteista, siitä että Helsinki on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja siitä, että asuinalueita kehitetään tasapuolisesti.

Helsingin Demarinaiset järjesti syyskokouksen Ensi- ja turvakotien liitossa 19.11. ja valitsi hallituksen vuosille 2020-2021. Puheenjohtajana jatkaa kunta ja omistajaohjausministerin erityisavustaja Minna Salminen. Vara puheenjohtajiksi valittiin Tiia Häyry ja Seija Beurling.