Ajankohtaista

HDN: Koulut auki, jos sulkemisen välttämättömyys ei enää täyty

Joukko lastenlääkäreitä otti tänään kantaa Helsingin Sanomissa https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006482006.html koulujen avaamisen puolesta. Koululaiset ovat olleet etäopetuksen parissa yli kuukauden myös sellaisissa kunnissa, joissa ei ole yhtään todettua koronavirustapausta. Koulujen sulkemisessa pätee sama periaate, kuin muissakin valmiuslain nojalla tehdyissä rajoitustoimissa. Niiden on oltava välttämättömiä.

Useat asiantuntijat ovat olleet huolissaan niiden koululaisten hyvinvoinnista, joita ei ole saatu kiinni ja joiden kotona asiat eivät ole hyvin. Myös pääministeri Marin on julkisesti kertonut murehtivansa asiaa. Opetusministeri Andersson on puolestaan toivonut, että koulut avataan ensimmäisenä, kun rajoitustoimia aletaan purkaa.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ otti mitä ilmeisimmin vain ammattialan edunvalvojan näkökulman ja kantaa siihen, ettei kouluja avattaisi kahdeksi viikoksi. OAJ:n lausunnoissa ei jostain syystä näkynyt huolta koululaisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista tai sosiaalisten kontaktien puutteesta. Kannanotto oli myös hankala koulujen sulkemisen välttämättömyyden näkökulmasta. Perusteluksi ei riitä, että koulujen avaamisesta aiheutuu vaivaa.

Lapselle ja nuorelle tärkeät sosiaaliset kontaktit eivät tarkoita vain muita oppilaita, vaan monelle koululaiselle opettaja tai esimerkiksi iltapäiväkerhon ohjaaja voi olla ainoa tai ainakin hyvin tärkeä tuki ja turva. Koulusta voi löytyä se aikuinen, joka pitää pinnalla. Toive tulla hyväksytyksi myös kodin ulkopuolella on yksi ihan keskeinen hyvinvointiin kuuluva asia.

Koulujen kiinnipitämisen perusteluksi ei riitä, että koulujen avaamisesta aiheutuu vaivaa. Lapsille on tärkeää ja turvallista lähteä kesälomille tuttujen ja turvallisten ihmisten ja olosuhteiden saattelemana ja palata taas syksyllä normaaliin.

Ammattijärjestöistä ainakin myös sosiaalialan ammattilaisia edustava Talentia ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat ottaneet korona-aikaan kantaa. Talentia korosti lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Tämä on erittäin tärkeä näkökulma. JHL toi puolestaan esille huolen ja jopa pelot, joita varhaiskasvatuksen työntekijöillä on. Erittäin tärkeä näkökulma tämäkin, ja työnantajien olisikin syytä huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta paremmin.

Hallitus on kovan paikan edessä arvioidessaan rajoitustoimenpiteiden jatkoa. Asia, jossa jokaisella meillä on mielipide joko omasta, edunvalvonnan tai talouden näkökulmasta on ratkaistava asiantuntijoita kuullen. Hallitus on toiminut kriisissä määrätietoisesti ja myös oikeudellisesti kestävästi. Kun rajoituksia aletaan purkaa, on hyvä muistaa, ettei kaikkein heikoimmat maksa laskua kriisistä yhtään enempää, kuin on pakko. Koulut ja päiväkodit pitää avata heti, kun niille ei ole enää aivan välttämätöntä kiinni pitämisen tarvetta.

Jos välttämättömyys sulkemiselle poistuu, on henkilökunnalle taattava turvallinen työskentely-ympäristö. JHL:n kyselyn mukaan osa vanhemmista vie lapsensa hoitoon sairaana. Tällaista ei pidä tehdä nyt, eikä muutenkaan. Kuntien ja yksityisten palvelutuottajien on taattava työntekijöille turvalliset tilat ja välineet.

Opettajille voi antaa ison kiitoksen taipumisesta etäopetukseen muutamassa päivässä. Koska meillä on maailman paras koulujärjestelmä, olen aivan varma, että tarvittaessa opetus on mahdollista järjestää normaalilla tavalla kouluissa lukukauden lopussa. Kunnat ovat antaneet arvion, että koulut saadaan avattua, vaikka päivässä. Tämä osoittaa hienoa kykyä ja näkemystä palvelujen järjestäjältä.

Koulut ja päiväkodit ovat keskeinen tasa-arvoa ylläpitävä voima. Toivottavasti ne saadaan auki vielä tänä keväänä. Lapsille on tärkeää ja turvallista lähteä kesälomille tuttujen ja turvallisten ihmisten ja olosuhteiden saattelemana ja palata taas syksyllä normaaliin.

Minna Salminen

puheenjohtaja

Helsingin Demarinaiset