Ajankohtaista

HDN: Peking+25 raportti – Ihmisoikeuksissa vielä paljon epäkohtia

 

 

 

Tyttöjen ja naisten asemassa ja ihmisoikeuksissa on myös Suomessa edelleen paljon epäkohtia. Tämän kertoo Naisjärjestöjen Keskusliiton yhteistyössä yli 40 kansalaisjärjestön kanssa laatima tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistille luovutettu Peking +25 -raportti Tehdään tasa-arvo!

– Työtä tasa-arvon saavuttamiseksi on jäljellä vielä enemmän, kuin moni uskoisi. Epäkohtia ei ratkaista ilman naisia, mutta ei myöskään ilman toimivaa ja kunnianhimoista tasa-arvopolitiikkaa. Kyse ei ole tiedon, vaan tahdon puutteesta. Tarvitsemme konkreettisia tasa-arvotekoja, joilla nämä ongelmat ratkaistaan, vetoaa NJKL:n puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet.

Räikeimmät tämän kansalaisjärjestöraportin esiin nostamat epätasa-arvoisuudet ovat naisten köyhyys, naisiin kohdistuva väkivalta ja palkkaepätasa-arvo. Myös hoivavastuut jakautuvat edelleen epätasaisesti.  Tämä lisää palkkaepätasa-arvoa ja näkyy myöhemmin muun muassa naisten eläkeköyhyytenä. Raportin esille nostama tuore teema on myös ilmastonmuutoksen sukupuolittuneet vaikutukset.

Naisten euro on edelleen noin 84 senttiä, maahanmuuttajanaisten euro 62 senttiä ja vammaisten naisten eurosta ei edes ole tarkkaa tietoa. Emeritus professori Kevät Nousiainen nostikin vahvasti esille palkkaepätasa-arvon, jolla on moniulotteisia tasa-arvovaikutuksia.

– Keskustelu asiasta on hakoteillä. Palkkaepätasarvosta puhuttaessa korostetaan nais- ja miesalojen segregaatiota sen sijaan, että kiinnitettäisiin huomio syrjintään. Syrjinnällä on suurempi osuus kuin ajatellaan. On raskaus- ja urallaetenemissyrjintää ja häirintää, joka muun muassa estää siirtymistä miesvaltaisille aloille. Keskeistä on kuitenkin palkkasyrjintä, Nousiainen kiteytti.

Edelleenkään töiden vaativuutta ei arvioida pätevällä tavalla. Vain samaa työtä tekevien töitä vertaillaan, ei tasa-arvon kannalta aivan keskeistä saman arvoisiä töitä. Vanha jo kulunut, mutta osuva kuvaus työn erilaisesta arvostuksesta on insinöörin ja sairaanhoitajan töiden palkkauksen eriarvoisuus. Myös tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara kiinnitti asiaan huomiota ja totesi, että on syytä kysyä, onko palkkaepätasa-arvo työmarkkinoiden segregaation syy vai segregaatio palkkaepätasa-arvon syy.

Pekingin kongressista, julistuksesta ja toimintaohjelmasta, jossa 189 YK:n jäsenvaltiota sitoutui poliittisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen ja takaamiseen olennaisena ja jakamattomana osana ihmisoikeuksia, on nyt kulunut 25 vuotta. Myös suomalaiset naisjärjestöt olivat mukana vuonna 1994 tässä maailmankongressissa. Suomen Peking +25 -raportti on joka viides vuosi YK:lle toimitettava raportti Suomen tilanteesta.

On erinomaista, että raportti on koottu juuri nyt, kun nykyhallitus on luvannut kääntää menneen kauden tasa-arvon takatalven ja ottaa paremmin huomioon tasa-arvon politiikassaan. Tasa-arvoministeri Blomqvist totesikin, että raportissa esiin nostetut asiat ovat hyödyllistä tietoa hallituksen tasa-arvo-ohjelmatyössä. Huolella laadittuun raporttiin kannattaa tutustua alla olevassa osoitteessa.

Teksti: Päivikki Kumpulainen

Kuva: Paula Ojansuu

Lähteet: Peking+25 raportti ja julkistamistilaisuus, Naisjärjestöjen keskusliitto.

https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/peking-raportti-taitto-digi.pdf