Ajankohtaista

He can do It! – Isät ansaitsevat perhevaapaauudistuksen

Tällä viikolla on vietetty miesten viikkoa, joka huipentuu isänpäivään sunnuntaina. Miesten viikon yksi keskeisimmistä teemoista on ollut isyys ja vanhemmuus. Myös isillä on oikeus ja vastuu lasten kasvattamisessa. Tällä hetkellä hoiva ja kotitöiden hoito on vahvasti sukupuolittunut. On tärkeää, että molemmilla vanhemmilla on tasapuolinen vastuu vanhemmuuden jakamisesta.

Tällä hetkellä isille kiintiöidystä 9 viikosta käytetään keskimäärin neljä viikkoa, ja tästäkin suurin osa silloin kun myös äiti on kotona. Kaikista ansiosidonnaisista vanhempainpäivärahoista isien osuus jää alle 10 prosenttiin ja Vanhempien kesken jaetusta vanhempainvapaasta isät käyttivät keskimäärin vain 2 prosenttia. Tämä on yhteiskunnallinen ongelma: Kun perhevapaat käytetään epätasaisesti vaikuttaa se heikentävästi naisten asemaan työmarkkinoilla esimerkiksi osa-aikaisilla työsopimuksilla ja palkkauksessa.

Perhevapaauudistus on avainasemassa, kun puhutaan perheiden ja työelämän tasa-arvosta. Isälle korvamerkattavaa osuutta on kasvatettava, sillä nykyinen vapaasti jaettava osuus ei kannusta isiä jäämään kotiin. Mikäli uudistus toteutettaisiin siten, että vähintään kolmasosa vapaista kiintiöitetään isille, vaikuttaisi se huomattavasti asenteisiin ja oikeuttaisi miehet jäämään kotiin pitemmäksi aikaa. Myös lasten kannalta tasapuolisempi hoiva on tärkeää: ensinnäkin lapsi saa rakentaa läheisen suhteen molempiin vanhempiin ja toiseksi lapset saavat tasa-arvoisen roolimallin kasvatuksesta. Lapset, jotka ovat olleet molempien vanhempien hoidettavana, tulevat harvemmin kyseenalaistamaan tasa-arvoisen hoidon tulevaisuudessa.

Asenteisiin voidaan vaikuttaa jakamalla tietoa tasa-arvoisen kasvatuksen hyödyistä, mutta lainsäädännöllä kannustetaan ja ohjataan kohti rakenteellisia muutoksia, jotka näkyvät myöhemmin myös asenteissa. Työpaikoilla asenteet isien vapaasti jaettavan perhevapaan pitämiseen ovat usein kielteiset nykyisessä perhevapaajärjestelmässä. Uudistamalla lainsäädäntöä myös tähän voidaan vaikuttaa. Isälle kiintiöitetty vapaa on selkeä viesti sekä työpaikoille, että vanhemmille itselleen, että tämän osuuden vapaista voi käyttää vain isä.

Perhevapaauudistuksen lisäksi perhe-elämään tasa-arvoa tuo isien roolin parempi huomioiminen neuvolajärjestelmässä ja kokopäiväisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen jokaiselle lapselle. Perhevapaauudistuksen lisäksi resursseja varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon pitää lisätä. Pitemmän aikavälin tavoite on myös asteittainen varhaiskasvatuksen maksuttomuus- tämä kannustaisi molempia vanhempia palaamaan työelämään aiemmin ja kohentaisi työllisyyttä.

”Me Demarinaiset luotamme isien kykyyn hoitaa omia lapsiaan. Perhevapaauudistus kohentaisi tasa-arvoa perheen sisällä sekä samalla kaventaisi sukupuolten välistä palkka- ja eläke-eroa työelämässä. Lisäksi pitkällä aikavälillä asenteet ja sukupuolittuneet rakenteet muuttuisivat siten, ettei hoiva nähtäisi enää kustannuseränä vaan voimavarana.” summaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

 

Demarinaisten hallitus Isänpäivänä 11.11.2018