Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset: 100 tasa-arvotekoa ylitti odotukset ja toi tasa-arvon haasteen ja merkityksen arkeen

Presidentti Tarja Halonen 100 tasa-arvotekoa hankkeen juhlassa: ”Tasa-arvo on ihmisoikeuskysymys, se vahvistaa talouskasvua ja muuttaa yhteiskunnan rakenteita demokraattiseen suuntaan.”

Sata tasa-arvotekoa on TANEN ja NJKL:n Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hanke yhteistyössä monien eri toimijoiden, organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja ministeriöiden kanssa.

Hankkeeseen osallistuneet yli 250 tasa-arvotekoa ovat konkreettisia. Ne edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksien toteutumista.

Hankkeen tuloksia esiteltiin ja juhlittiin noin 500 osallistujan voimin Helsingin yliopiston juhlasalissa. Juhlassa puhuivat hankkeen kunniatoimikunnan puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen, NJKL:n puheenjohtaja Eva Biaudet ja TANE:n puheenjohtaja Sari Raassina. Helsingin yliopistoa edustivat rehtori Jukka Kola sekä emeritus kansleri Thomas Wilhelmsson. Lisäksi kuultiin monen muun vaikuttajan näkemyksiä ja odotuksia tasa-arvotyölle ja toteutumiselle.

Teot ovat isoja valtakunnallisia, kuten Yle-urheilun naiset esille urheilussa tai pieniä ja paikallisia, kuten tietoa maahanmuuttajanaisille heille tärkeistä kysymyksistä ja vuorovaikutusta kotosuomalaisten kanssa edistävät tilaisuudet. Tällaista tekoa edustaa hankkeessa Helsingin Demarinaiset.

Erinomainen asia tasa-arvon edistymisen kannalta on, että ”vuoden yllättäjä ” -kunniamaininnan sai Aamulehti sukupuolineutraalien nimikkeiden käyttöönotosta uutisoinnissaan. Sillä kuten Aamulehden edustaja totesi, ”sanat vaikuttavat ajatteluumme ja ajattelu vaikuttaa tekoihin”.

Presidentti Tarja Halonen toi esiin, että hankkeen tasa-arvoteoissa on ylitetty monenlaisia rajoja, ja että hankkeen osallistujamäärä, 250 tekoa ylitti kaikki odotukset. Kaikki teot löytyvät osoitteesta http://www.tasaarvo100.fi/100-tasa-arvotekoa/teot/

Halonen myös viittasi 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin ja painotti sitä, että 100 tasa-arvotekoa hankkeen tulokset edistävät osaltaan kestävää kehitystä. Hän myös vaati, että Suomi pitää tasa-arvon keskiössä kaikessa kestävän kehityksen työssä.

Presidentti Halonen muistutti myös siitä tosiasiasta, että tasa-arvo vauhdittaa talouskasvua ja on ihmisoikeuskysymys. Tämän hän osoitti ”tiedoksi niille, jotka ymmärtävät vain rahan päälle”.

Eva Biadeut muistutti puheessaan, että 2018 presidentin vaalissa valitaan maallemme arvojohtaja, jonka tehtävään kuuluu myös sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hän esittikin toivomuksen, että asia nousee esiin, ja sitä kysytään niin nais- kuin miesehdokkailta.

Puhutteleva oli Monika Naisten puheenjohtajan, Bahar Mozaffarin puheenvuoro, jossa hän totesi, että toisin kuin usein sanotaan, Suomi ei ole tasa-arvon mallimaa. Hän toivoi, että niin olisi!  Monika Naiset muun muassa ylläpitää turvakotia perheväkivaltaa pakeneville maahanmuuttajanaisille.

Demarinaiset yhtenä NYTKIS ry:n jäsenenä kiittää TANEA ja NJKL:oa ja kaikkia tasa-arvotekojen tekijöitä hienosta työstä ja juhlasta. Presidentti Tarja Halosen sanoin ”Once is not enough but it is a good start”. Odotamme innolla luvattua jatkoa tälle hankkeelle ja työlle.

Päivikki Kumpulainen

Juhlatilaisuus videoitiin ja se tulee Helsingin yliopiston sivuille https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/20719