Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset: Helsingin päättäjien on nyt tehtävä osansa

Helsingin Demarinaisten kannanotto syyskokouksessa 29.11.2022

Demarinaiset kantavat kannanotossaan huolta ihmisten pärjäämisestä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, kun rahat eivät riitä normaaliin elämiseen ja luottamus talouteen on ennätyksellisen alhaalla.

Kansalaisten luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseen on Tilastokeskuksen mukaan kaikkien aikojen alimmalla tasolla.

– Tämä on helppo uskoa, kun katsoo miten hinnat ovat nousseet kaikessa: asumisessa, ruuassa, energiassa. Inflaatio on ennätyskorkea, eivätkä monen tulot riitä enää perusmenoihin.

Helsingin Demarinaiset muistuttaa, että ihmisten elämän perusturvallisuus horjuu – tilanne tuntuu kohtuuttomalta.

– Vähävaraisten perheiden ahdinko on jo nyt todellisuutta ja luo eriarvoistumista sekä syrjäytymistä yhteiskunnan rakenteista ja erilaisista toiminnoista. Nyt on aika tehdä nopeasti vaikutusten arviointi palveluiden tarvitsijoiden näkökulmasta ja tehdä tietoisia päätöksiä, joilla autetaan kaikkia vähävaraisia.

Järjestön mukaan pieni- ja keskituloisia kuntalaisia on autettava kaikin tavoin. Esimerkiksi Helenin tuottotavoitetta pitää tarkistaa alaspäin.

– Ihmisille pitää tarjota edullista ruokaa esimerkiksi koulujen mahdollisista ylijäämistä. Nyt jos koskaan olisi hyvä aika tarjota kaikissa kouluissa välipala, jos sitä ei vielä ole. Kaikilla lapsilla ei ole kotona riittävästi ruokaa ja inflaatio heikentää tilannetta entisestään. Erityistä huomiota avun kohdentamisessa on kiinnitettävä myös vanhusten tilanteeseen.

Demarinaiset painottavat, että ihmisillä on hätä, joka ei ratkea kauniilla puheilla.

– Helsinki on vauras kaupunki, jonka on mahdollista kaikin keinoin auttaa omia kuntalaisiaan pahimman yli. Vaadimme, että helsinkiläisiä ei jätetä yksin kantamaan vastuuta Venäjän hyökkäyssodan laskusta.

Lisätietoja

Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja ja Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja Minna Salminen

[email protected]