Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset Konkreettisia tasa-arvotekoja

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa TANEN, NJKL:n ja Suomi100 organisoimassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa. Helsingin Demarinaiset on hankkeessa mukana.

Helsingin Demarinaisten maahanmuuttajanaisille ja kotosuomalaisille naisille yhteiset teemaillat päivähoidosta, esikoulusta ja koulusta – lapsen oikeuksista, naisten terveydestä sekä tuleva työ ja työelämä tilaisuus on myös yksi julkaistuista tasa-arvoteoista 100 tasa-arvotekoa sivustolla.

Tarvitsemme yhteisiä areenoita ja vuoropuhelua

Järjestämme Helsingissä kolme tilaisuutta, jotka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajanaisille. Mukaan kutsutaan myös kotosuomalaiset naiset – kaikki naiset oppimaan yhdessä toinen toisiltamme.

Tavoitteena on vuoropuhelun ja tiedon lisääminen maahanmuuttajanaisten ja kotosuomalaisten naisten kesken naisille ja perheille tärkeistä kysymyksistä.

Tilaisuudet tarjoavat myös oivan foorumin yhteisille tapaamisille ja vapaalle keskustelulle – joskin myös asiantuntijat kertovat teemaan liittyvistä asioista. Tärkeää on, että opimme toisiltamme.

Tilaisuuksien yhteyteen järjestetään lapsiparkki, jotta pienten lasten äitien on helpompi osallistua. Tämäkin on otettu ilolla vastaan.

Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja Karita Toijonen kertoo: ”Nostimme yhdeksi toimintakautemme pääasiaksi sen, että tavoitteissamme ja toimissamme otamme huomioon erityisesti maahanmuuttajanaiset. Heillä ei aina ole tietoa palveluista ja omista oikeuksistaan. Naisten tukeminen ja osallistaminen tukee koko perheen hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta, syrjäytymistä sekä rasismia. Omalta pieneltä osaltamme haluamme tehdä jotain tasa-arvon ja eri taustoista tulevien vuoropuhelun edistämiseksi. Kokemusten perusteella päätämme tilaisuuksien jatkamisesta myös näiden jälkeen.”

 

PKnen

http://www.tasaarvo100.fi/100-tasa-arvotekoa/teot/

http://www.tasaarvo100.fi/100-tasa-arvotekoa/ajankohtaista/?newsid=465&newstitle=Helsingin+Demarinaiset+kutsuu+maahanmuuttajataustaisia+naisia+mukaan+keskusteluun