Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset: Maahanmuuttajanaisten kotoutuminen vaatii konkreettisia tekoja

Ihmisoikeudet ovat jakamattomat. Muun muassa se, miten naisten maahanmuutto, siirtolaisuus ja pakolaisuus ja maahanmuuttajanaisten kotoutuminen Suomessa hoidetaan, on aivan keskeistä myös tästä näkökulmasta.  Esimerkiksi monet nyt kaavaillut ja päätetyt heikennykset johtavat sekä työn että muiden ihmisten arjen haasteiden ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja näin ollen myös kotoutumisen vaikeutumiseen.

Helsingin Demarinaiset toimittivat puolueen maahanmuutosta ja kotoutumisasioista vastaaville kansanedustajille Joona Räsäselle ja Krista Kiurulle kannanottonsa siihen, miten puolueen maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä tavoitteissa ja toimissa tulisi ottaa huomioon erityisesti maahanmuuttajanaisten tilanne

Maahanmuuttajanaiset ovat usein monista henkilökohtaisista, perhe- ja toisaalta yhteiskunnastamme juontuvista syistä hyvin heikossa ja haavoittuvassa asemassa.

Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja Karita Toijonen näkee, että esimerkiksi päivähoito-oikeuden rajaaminen tuo lisähaasteita myös heidän ennestään vaikeaan tilanteeseen.

Naisten tukeminen ja heidän osallistamisensa vahvistaminen ovat monessa mielessä tärkeitä. Samalla tuetaan koko perheen hyvinvointia.

– Naisten työssäkäynti ja koulutus korreloivat lasten aikuistuttua heidän työssäkäyntinsä  ja koulutustasonsa kanssa. Maahan muuttaneiden naisten nopea kotouttaminen vähentää niin ikään eriarvoisuutta, syrjäytymistä, rasismia ja radikalisoitumista, Toijonen painottaa.

Onnistunut kotoutuminen on sekä Suomen että tänne muualta muuttavien etu. Saamme käyttöömme paljon arvokasta osaamista, kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta, muuttuviin olosuhteisiin tottuneita ja sopeutuvia kansalaisia ja työvoimaa. Opimme itse ja voimme antaa puolestaan oman osaamisemme ja tietomme heidän käyttöönsä, summaa Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja.

Helsingin Demarinaisten kannanotossa kiinnitetään huomio maahanmuuttajanaisten tosiasialliseen tilanteeseen Suomessa ja tehdään myös ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi ja onnistuneen kaksisuuntaisen kototutumisen toteutumiseksi.

Suomen virallinen kotouttamispolitiikka lähtee siitä, että kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi. Se on erinomainen lähtökohta ja periaate.

– Maassa maan tavalla tarkoittaa sitä, että lakia ja perusarvoja kunnioitetaan, mutta se ei voi sulkea pois sitä, että niin maahanmuuttajien kuin kantasuomalaisten on molemmin puolin sopeuduttava, jotta yhteiselo onnistuisi ja myös tänne muualta tulevat voisivat elää turvattua ja hyvää elämää, muistuttaa Toijonen.