Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset: Tarvitaan toimenpideohjelma yksinasuvien tilanteen parantamiseksi

Yksinasuvien tilanteet ovat moninaisia, mutta yksinasuvia yhdistää yhteiskunnassa elämisen kustannusten osalta muita isompi kuorma ja yksin asumiseen liittyvät ennakkokäsitykset. Yksin asuminen yhdistetään usein yksinäisyyteen, joka vie yksinasuvien tilanteet helpottamisen ratkaisuehdotuksia jo vääristyneeseen suuntaan. Yksinasuvat eivät tarvitse kaikki huolenpitoa, vaan useimmiten yksinasumisen haasteet liittyvät taloudelliseen asemaan. Yksinasuvilla tulee olla oikeus tehdä samoja valintoja, kuin muiden ja asua esimerkiksi muussakin muodossa, kuin vuokralla tai yksiössä.

Yksinasuvien verotukseen liittyy piirteitä, jotka pystyttäisiin ratkaisemaan, jos on tahtoa. Esimerkiksi työasuntovähennys kakkosasunnosta ei ole tällä hetkellä yksinasuvien käytössä, vaikka koko työikäistä väestöä kehotetaan esimerkiksi muuttamaan tarvittaessa työn perässä. Kotitalousvähennys on henkilökohtaista, vaikka remontti asunnossa olisi yhtä kallis yhdelle, kuin kahdelle. Myös perintöverotuksen osalta yksinasuvat jäävät usein muita huonompaan asemaan. Näihin tulisi etsiä oikeudenmukainen ratkaisu.

Yksinasuvien osalta monet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen, vaikka he kävisivät töissä. Yksinasuvien asema kokonaisuutena tulisi ratkaista yhteiskunnallisella laajalla ohjelmalla, jolla lisätään tietoa ja erilaisia ratkaisuja niin sosiaaliturvan, verotuksen, kuin asuntopolitiikan saralla. Vallalla oleva hallitus ajaa yksinasuvat monella tavalla vielä nykyistä pahempaan ahdinkoon, kun asumisen ja elämisen kustannukset nousevat samalla, kun tulot pienenevät.

Helsingin Demarinaiset esittää laaja-alaisen poliittisen toimenpideohjelman rakentamista niin, että yksinasuvien tilanne olisi tulevaisuudessa tasavertaisempi muiden kansalaisten ja eri ryhmien kanssa. Ohjelman tulee tähdätä pitkälle tulevaisuuteen. Yhteiskunta on murroksessa, jossa yhä useampi asuu yksin. Tämä tulisi huomioida yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Helsingin Demarinaiset kokoontui syyskokoukseen puoluetoimistolle 27.11. Kokousta ennen kuultiin Yksinasuvat ry:n hallituksen jäsenten alustus yksinasuvien tilanteesta ja käytiin keskustelu mahdollisista ratkaisuista.