Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset: ”Tarvitsemme rohkeita ihmisiä, tunnetason kohtaamisia ja puhetta sekä tekoja ihmisten arjessa.”

Puolueen järjestöpäivät keräsi porukkaa Jyväskylään viime viikonvaihteessa: kuntapäättäjiä, puolueosastojen, kunnallisjärjestöjen ja piirien puheenjohtajia ja sekä muita aktiiveja ja puolueen toimijoita. HDN:n puheenjohtaja ja Helsingin sote-lautakunnan vara puheenjohtaja Karita Toijonen osallistui myös.

Kun Karitalta kysyy, mikä hänelle oli tällä kertaa tärkeää, vastaus on kaupunkipolitiikka ja puolueen kaupunkistrategia. Myös Helsingissä valmistellaan parhaillaan kaupunkistrategiaa uutta toimintakautta varten. Viestintä kuntalaisille on tärkeää, joten on tunnettava oman kaupunkinsa asiat ja mietittävä ja kehitettävä oma tapansa ja keinonsa viestiä asioista.

Vastauksena siihen, saitko mukaan mitä luvattiin, hän nostaa esiin yhteisen tiedon, yhdessä tekemisen ja sen tukemisen sekä sen vahvistumisen, että tarvitsemme sekä vanhoja että uusia viestinnän keinoja – enemmän kohtaamisia ja tunnetasoa mukaan.

– Toivon, että kehitämme nyt aikaisempaa parempaa tapaa tehdä yhdessä ja hyödyntää tietoa puolueessa. Sanna Marin, joka johtaa puolueen kaupunkistrategiaryhmää teki selväksi, että ei ole olemassa yhtä annettua viisautta tai oikeaa tapa edetä asiassa. Strategiat ja politiikka on tehtävä jokaisen kunnan ja kaupungin omista lähtökohdista ja tarpeista. Kukaan ei voi sanella ylhäältä päin, mutta tukea saa ja tietoa vaihdetaan. Sanna on kiertänyt ja kiertää maata ja käy puhumassa ja keskustelemassa asiasta.  Saimme myös hyviä esimerkkejä kunnista, joissa vaalit menivät puolueen kannalta hyvin.

Viestinnästä tuli paljon tuttua ja vanhaa, tosin myös ripaus uutta ajateltavaa. Kertaus on kuitenkin aina myös hyvä asia.

– Työpajan anti tässä asiassa oli, että havaitsemme ympäristömme ja olosuhteiden muutoksen ja havahdumme itse etsimään ja kehittämään uusia kohtaamisia. Puhuimme paljon ns. ”opehuonekeskustelujen” tärkeydestä. Tässä somemaailmassa ei pidä unohtaa kahvihuone- ja tunnetason keskusteluja ja niiden roolia politiikan teossa. Tällaisia foorumeita on kuitenkin yhä vähemmän tai niitä ei yksinkertaisesti enää ole esimerkiksi työpaikoilla. Asioita ja politiikkaa ei voi ottaa kasvotusten puheeksi luontevissa tilanteissa kuten aikaisemmin.  Sosiaalinen media on oma lukunsa.

Monella joka haluaisi ja voisi toimia puolueen vapaaehtoistehtävissä, ei ole mahdollisuutta osallistua tällaisiin tilaisuuksiin. Kaikki me tarvitsemme kuitenkin sytykettä ja kipinää, mahdollisuutta testata ajatuksiamme, jakaa kokemuksia ja saada tietoa ja osaamista toimintatavoista, sisällöistä ja myös tutustua puolueen toimijoihin. Kuten järjestöpäivien kutsussa todetaan: ”mitä isompi porukka koossa, sitä opettavaisempi ja hauskempi viikonloppu on edessä”.

– Tämä asia jäi mietityttämään. Ehdottomasti on entisestään laajennettava osallistumismahdollisuuksia vaikkapa nykytekniikkaa käyttämällä.  Pitää varmistaa, että nekin, joilla ei ole mahdollista maksaa matkaa ja hotellia, pitää voida kytkeä mukaan tällaisiin tilaisuuksiin. Pitää ottaa mukaan ja antaa tilaa, rohkaista tekemään erilaisia asioita, vaikka vain pieniä tekoja arjessa ja arkipuheessa. Ei riitä, että uusi jäsen tai yleensä jäsen kohdataan kerran ja otetaan ystävällisesti vastaan ja siihen sitten asia ja yhdessä tekeminen jääkin. Monet ihmettelevät, että sen jälkeen ei osoiteta mitään kiinnostusta ja tekemistä.

– Sellainen kipinä minulle jäi, että kannustan entistä enemmän myös helsinkiläisiä demarinaisia rohkeasti ja oma-aloitteisesti tekemään erilaisia asioita ihmisten keskellä. Kaikilla meillä on harrastuspiirejä ja kontakteja, joita voi hyödyntää. Arkipuhe on tärkeää. Tarvitaan vain meitä rohkeita ihmisiä!

Teksti: PK