Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset: Tarvitsemme rohkeutta, selkeää puhetta ja arvojohtajuutta

HDN:n syyskokous 22.11.2017

Demokratiaan ja ihmisoikeuksiin kohdistuu monenlaisia uhkia, kuten sodat, köyhyys, pakolaisuus ja näihin liittyvät, myös naisiin ja lapsiin kohdistuvat ihmisoikeuksia loukkaavat teot.

Niin ikään pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli ja järjestelmä ovat muutospaineiden alla ja murroksessa, ja eriarvoisuus ja sen kasvu on uhka maailman rauhalle.

Tarvitsemme feminististä politiikkaa sekä parempaa ymmärrystä siitä, mitä se on. Feministinen politiikka ei tarkoita sitä, että naisnäkökulma ja asiat, jotka naisille ja perheille ovat tärkeitä, jäävät taka-alalle tai sitä, että miehet ja eri sukupuolet ja näille tärkeät asiat häivytetään –  feministinen politiikka ei ole naiserityisyyttä.

Terävöityminen ja selkeytys asiassa on tärkeää kaikilla politiikan osa-alueilla, mutta erityisesti turvallisuusajattelussa ja -politiikassa sekä talousajattelussa ja -politiikassa, joissa se on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Helsingin Demarinaiset on erityisen tyytyväinen siihen, että SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen nostaa esille ja tuo selkeästi ja suoraan esiin, että feministinen politiikka on keskeinen avain rauhan sekä kehitysyhteistyössä ja eriarvoisuuskehityksen taltuttamisessa ja tasa-arvon edistämisessä.

Helsingin Demarinaiset tukee Tuula Haataista presidentiksi. Satavuotta itsenäinen Suomi tarvitsee vahvaa arvojohtajaa. Historiamme osoittaa, että TH on erinomainen kirjainyhdistelmä!

Helsingin Demarinaisten syyskokous 22.11. valitsi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Maria Nyroosin, Nuorsosialidemokraatit NUS ry., 1. varapuheenjohtajana jatkaa Seija Beurling, Tapanilan Työväenyhdistys ja 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Heidi Lehtovaara, Sosialidemokraattinen Naisyhdistys.