Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset: Tasa-arvon takapakki pysäytettävä – Naisten asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa parannettava viipymättä

Tasa-arvokehitys on ottanut tällä hallituskaudella monta askelta taaksepäin. Helsingin Demarinaiset on pahoillaan ja huolissaan kehityksestä, joka ajaa naisia entistä heikompaan asemaan työelämässä ja yhteiskunnassa

Naisten asema heikkenee erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen ja hallituksen esittämien työelämän lainsäädännön heikennysten johdosta. Myös perhevapaauudistuksen tekemättä jättäminen ja varhaiskasvatuksen rajaaminen ovat riskejä, joiden vaikutukset naisten asemaan on jätetty liian vähälle huomiolle. Hallitus ei myöskään ole etsinyt tai kehittänyt maahanmuuttajanaisten moniperustaiseen syrjintään ratkaisuja siten, kuin tilanne vaatisi. Maahanmuuttajanaisten on hankala työllistyä ja kiinnittyä yhteiskuntaan ilman erillisiä positiivisia toimenpiteitä.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä ja pk-yrittäjistä valtaosa on naisia. Lisäksi naiset käyttävät tilastojen mukaan palveluja miehiä enemmän ja kantavat pääasiallisen hoivavastuun omaisina.

Sote- ja maakuntauudistuksen tasa-arvoriski liittyy ennen kaikkea 220 000 henkilön työnantajan vaihtumiseen ja uudistuksen tuomiin useisiin epävarmuustekijöihin. Valinnanvapaus heikentää työsuhteiden pysyvyyttä ja pienten yrittäjien mahdollisuuksia toimia alalla. Lisäksi todennäköiset palvelumaksujen korotukset ja palvelun saatavuuden heikentäminen ovat uudistuksen riskejä, jotka kohdistuvat sukupuolten välillä epätasaisesti.

Hallitus on päättänyt muuttaa työsopimuslakia niin, että alle 30 vuotiaan kolme kuukautta työttömänä olleen henkilön kanssa voi solmia perusteettoman määräaikaisen työsopimuksen. Uudistus on etenkin palvelualan ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille katastrofaalinen. Pätkätyöt ja kehno palkkaus ovat jo nyt yleisiä näillä naisvaltaisilla aloilla. Lisääntyvät määräaikaisuudet lietsovat epävarmuutta ja pelkoa työmarkkinoilla ja tyrehdyttävät ennestään kehnon palkkakehityksen. Epävarmuus heijastuu naisten asemaan koko yhteiskunnassa. Muutosta on mahdoton hyväksyä.

Työelämän pelisääntöjen ja asenteiden parantamisen lisäksi tarvitaan perhevapaauudistus ja samalla varhaiskasvatuksen saavutettavuutta on parannettava. Nämä ovat sekä lasten että etenkin naisten oikeuksia. Perhevapaista valtaosan käyttävät naiset ja etenkin maahanmuuttajanaiset. Sosiaaliturvaa tulee uudistaa yleisturvan mukaisesti.

Helsingissä ja koko yhteiskunnassa on ponnisteltava kaikkien ryhmien paremman yhteiskunnallisen aseman puolesta entistä määrätietoisemmin. Lainsäätäjän on lopetettava naisten asemaa heikentävien uudistusten tekeminen. Uudistusten tasa-arvovaikutukset on selvitettävä laadukkaasti ja perusteellisesti.