Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset: Tuula Haataisen kampanja ja sanoma vahvistuu – Sotaretoriikan tilalle rauhan puhetta

Cafe Jugendin tila oli ääriään myöten täynnä perjantain myöhäisenä iltapäivänä, ja jonoa oli ovelle saakka, kun Elisabeth Rehn, Jutta Urpilainen ja presidenttiehdokkaamme Tuula Haatainen keskustelivat Tuulan rauhankahvilassa rauhan välityksestä ja siitä mitä rauhan turvaaminen ajassamme vaatii ja tarkoittaa.

 

Monet meistä ovat vaalikeskusteluissa tympääntyneet pelkkään Nato-, puolustus- ja muuhun sotaretoriikkaan. Tästäkin syystä keskustelu oli virkistävä, koska se avasi ja vahvisti Tuula Haataisen esille nostamaa tärkeää laajan turvallisuuspolitiikan käsitettä.

– Vaikka minulle sanottiin kampanjan alkuaikoina, että puhut vääristä asioista, ihmiset ovat nyt osoittaneet kiinnostuksensa rauhan rakentamiseen myös muilla kuin asevarustelun ja varustautumisen keinoin. Turvallisuusuhat ovat moninaiset kuten, ilmastonmuutos, eriarvoistuminen ja naisten alikäytetty osaaminen, Haatainen muistutti.

Monissa tehtävissä pätevöitynyt Elisabeth Rehn näkee myös, että sen sijaan että presidentin vaalikeskusteluissa nyt puhutaan valtavasti voimankäytöstä, pitäisi puhua paljon enemmän kansainvälisen humanitäärisen oikeuden tilasta.

– Kansainvälistä humanitääristä oikeutta murretaan koko ajan – rikoksista lapsia ja naisia kohtaan on valitettavasti tullut normi sodissa, hän muistutti.

Rehnin mukaan pitää puhua enemmän ihmisten oikeuksista, jotka ovat pohja sille, että sotia ei tule. Hän korosti kokemukseensa perustuen myös sitä, että naiset on otettava nykyistä paremmin mukaan rauhanprosesseihin. Rehn kertoi pitävänsä siitä, että Haatainen pitää näitä asioita esillä kampanjassaan.

Myös Jutta Urpilainen näkee ongelmallisena sen, että mediassa korostuu sotaretoriikka ja voimankäyttö. Hän painotti sitä, että laaja turvallisuuskäsite on tärkeä ja siteerasi Martin Luther Kingiä, joka on sanonut, että rauha ei ole vain sodan poissaoloa, vaan myös oikeudenmukaisuuden läsnäoloa. Tuohon tiivistyy hyvin myös Tuula Haataisen sanoma.

Keskustelu kannattaa katsoa ja kuunnella, sillä vaihtoehtoja ja myös muita tärkeitä, ajassamme välttämättömiä tulokulmia ja tekoja nykyisille toimintatavoille rauhanvälityksessä ja rauhanturvaamisessa on.

On ilo aloittaa vaalivuosi 2018 näillä Tuulan esille ottamilla, Suomessa tuoreilla, mutta usein kansainvälisesti esillä olleilla tavoitteilla ja ajatuksilla!

https://www.facebook.com/HaatainenTuula/videos/903210013170935/

 

Teksti: Päivikki Kumpulainen