Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset Vaalikeskustelu: Julkiset palvelut – turvallisuuden ja eheyden selkäranka


Mihin julkisia palveluja tarvitaan – mihin äänestäjän kannattaa kiinnittää huomio


Julkisetpalvelut turvaavat hyvinvointiyhteiskunnan, demokratian ja oikeusvaltion toiminnan ja yhteiskuntarauhan.  Sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta ja julkiset palvelut, jotka huolehtivat lasten palveluista vanhusten palveluihin, ovat ehdottomasti yhteiskunnan selkäranka. Palveluiden rooli ja tehtävä on taata yhdenvertaisuus ja kaikille lähtökohdista riippumatta oikeus hyvään elämään ja elää omana itsenään. On myös yhteiskunnan kannalta voimavarojen tuhlausta, jos ihmiset jätetään ulkopuolelle.

Näin kiteyttävät Helsingin Demarinaisten julkisten palveluiden roolia käsitelleessä vaalikeskustelussa kolme sosiaalisektorilla toimivaa eduskuntavaaliehdokasta ja asiantuntijaa: Johanna Laisaari SDP, lapsioikeusjuristi, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, Petra Malin Vasemmistoliitto, ministerin erityisavustaja ja Nita Austero SDP, sosiaalityöntekijä.

Johanna Laisaari toivoisi äänestäjien seuraavan vaalien lähestyessä erityisesti sitä, miten julkiset palvelut, koulutus, kasvatus, ja mielenterveyskysymykset – yhdenvertaisuus ja perusoikeudet ovat ehdokkailla hallussa.
– Äänestäkää yli puoluerajojen sellaisia, joilla tämä iso kuva on hallussa!

Petra Malinin mielestä on tärkeää kiinnittää huomio vaalien alla syrjimättömyyden ja moninaisuuden esillä oloon ja niihin liittyviin tavoitteisiin.
– Meillä on erilaisia todellisuuksia kuten sosioekonomiset erot ja monien kokema syrjintä. Puhutaan ihmisistä niin, että jokaisen oikeudet otetaan huomioon ja niitä kunnioitetaan.

Nita Austero kiinnittää huomion oikeudenmukaisiin päätöksiin ja valintoihin ja huomauttaa, että kun katsoo muuta maailmaa, on oikeastaan harvinainen oikeus, että meistä pidetään huolta. Hyvinvointiyhteiskuntaa pidetään itsestäänselvyytenä.  Meillä on edessä vaikea aika, koska julkista taloutta on sopeutettava ja tasapainotettava.
– Tarvitsemme sellaisia päätöksiä, joiden seurauksena kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat eivät kärsi.

Totuus palvelujen rahoituksesta ja resursseista

Sotepalveluiden suunnittelu ja rahoitus on ollut pitkään alibudjetoitua; peruspalveluihin ei ole panostettu riittävästi. Poliittinen tahto ja päätöksenteko ei ole ollut ennakoivaa ja pitkäjänteistä. Tämä on aiheuttanut paljon ongelmia. Tästä ovat kaikki ehdokkaat samaa mieltä.

Petra Malin sanoo, että ei ole mielipidekysymys, että rahaa on liian vähän, vaan pitkään on budjetoitu alakanttiin. Nita Austero näkee työssään lastensuojelussa, miten tärkeää olisi ollut ja on, panostaa ennaltaehkäisyyn. Raskaat palvelut aiheuttavat valtavia kuluja. Austero painottaakin, että ajattelu on käännettävä päälaelleen eli satsattava ennaltaehkäisyyn ja sen palveluihin.

VM:n leikkausesityksissä ei ole tehty minkäänlaista lapsivaikutusten arviointia.

Johanna Laisaari on huolissaan myös siitä, että liike-elämästä kopioitu tehokkuus- ja budjetointitapa ei toimi sotepalveluissa. Hän kuitenkin uskoo ja luottaa siihen, että soteuudistus on mahdollisuus tehdä asiat paremmin, hoitaa rahoitusta kuntoon niillä alueilla, joissa on ollut ongelmia.

Koulutuskeskustelussa korostuu ehdokkaiden vahva viesti siitä, että varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta emme voi leikata. Myös koulutuksesta on vuosikausia leikattu ja uudistuksia on tehty säästöt edellä. Päinvastoin, Laisaari toivoo sellaista hallituspohjaa, joka tunnistaa koulutuksen pienen Suomen tärkeimpänä mahdollisuutena ja lisää sen resursseja. Hän myös ihmettelee sitä, että minkäänlaista lapsivaikutusten arviointia ei ole VM:n leikkausesityksissä tehty.
– Varhaiskasvatus on investointi. Muistutan, että yhden dollarin sijoitus on 5-7 dollarin investointi tulevaisuuteen

Malin nostaa myös esille tärkeän seikan: on pureuduttava palveluiden kokonaisuuteen ja huomattava, että jos kunnalle jäävästä koulutuksesta säästetään, sen vaikutukset siirtyvät sotealueille ja näkyvät palveluiden tarpeen kasvuna. On myös nähtävä, että sosioekonomiset erot vaikuttavat, ennen kaikkea niitä on politiikan ratkottava.
– On puolivillaista heitellä miljardileikkauksia ja sanoa, että ne eivät mihinkään osu.

Kriiseistä on opittu – vai onko?

Nita Austero: Kriisitietoisuus on lisääntynyt. Kokonaiskuvaa katsotaan laajemmin ja valmistaudutaan paremmin epävarmuuteen, sillä tulevaisuudessa on paljon uhkakuvia, kuten soterahoituksen kriisi.

Johanna Laisaari: Lastenoikeudet on kriisioloissa pystyttävä turvaamaan. Poliittisten päättäjien, meidän aikuisten tärkein tehtävä on toivon ja luottamuksen ylläpito. Lapset ja nuoret seuraavat keskusteluja. Emme hyödytä ketään, jos nuoriso on pelokasta ja ahdistunutta.

Petra Malin: Kaksitahoinen asia; joku kääntyy itseensä, minun tilanteeni edellä ja toiset miettivät kokonaisuutta. Se mitä tapahtuu jossain, tapahtuu täällä. Meidän on varauduttava vaikkapa ilmastonmuutokseen.

Keskustelun juonsi Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja, Demarinaisten varapuheenjohtaja Minna Salminen

Teksti: Päivikki Kumpulainen

Tekstin koosti Päivikki Kumpulainen

Tutustu SDP Helsingin upeisiin ehdokkaisiin täällä: https://www.sdp.fi/ehdokkaat/?constituency=01&gender=0&age=0#results