Ajankohtaista

Helsingin Demarinaisten vuosi 2017 – vilkas vaalikevät ja toiminnan syksy

Helsingin Demarinaisten hallitus käsitteli marraskuun syyskokouksen jälkeisessä ensimmäisessä kokouksessaan 13.12. ensisijaisesti toimintasuunnitelman 2017 toimeenpanoa. Keskeistä toiminnassa on alkuvuodesta kuntavaalit ja niihin liittyvien ja muiden kevätkauden tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus sekä tietysti vaaliteemojen ja niiden sisältöjen täsmentäminen ja vaalimateriaalin valmistaminen.

Vaalien isot teemakokonaisuudet Helsingissä ovat koti, koulu ja kaupunki. Helsingin Demarinaiset vahvistaa ja tukee vaalityössään helsinkiläisten naisehdokkaiden näkyvyyttä ja kampanjamahdollisuuksia. Tätä edellyttivät myös Helsingin Demarinaisten syyskokouksen edustajat.

Vaalivaikuttamista varten valmistelemme materiaalia ja järjestämme tilaisuuksia, joissa ovat esillä edellä mainitut teemat.  Keskeisiksi yksityiskohdiksi vaaliteemoissa nousevat sote-uudistuksen vaikutukset palveluihin, valinnanvapauteen ja vaikutukset naisvaltaisten alojen työhön ja palvelussuhteenehtoihin. Kaupunki- ja kotiteemaan liittyvät oleellisesti vanhuspalvelut ja yksinäisyys. Koulu-teema avaa puolestaan keskustelut siitä, miten koulutukseen ja nuoriin panostetaan.

Yhdessä tekemistä ja tapahtumia 

Helsingin Demarinaisten tapahtumapäiviä vaalikampanjoinnin lisäksi ovat naistenpäivän tilaisuus 8.3., Minna Canthin päivä 19.3., Tyttöjen oikeuksien päivä 11.10. ja Lasten oikeuksien päivä 20.11. Myös tänä syksynä aloitetut Naiselta Naiselle -tilaisuudet jatkuvat vuoden 2017 puolella.

Ensimmäinen erityisesti maahanmuuttajanaisille suunnattu tilaisuus järjestetään helmikuun puolivälissä teemalla Naiset ja terveys. Erikseen vuoden 2017 toiminnassa huomioidaan myös Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhla, jolloin nostetaan esille erityisesti äänioikeus ja naiset eduskunnassa.

Hallitus korostaa sitä, että tärkeää koko toiminnan ja vaaliviestinnän sekä kampanjoinnin onnistumisen kannalta on, että teemme yhteistyötä Naisliiton ja Helsingin piirin sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.