Ajankohtaista

Huonoennusteisen munasarjasyövän varhainen diagnosointi on tärkeää

Maailman munasarjasyöpäpäivää vietetään vuosittain 8.5. Suomessa todetaan vuosittain noin 500 uutta munasarjasyöpätapausta. Munasarjasyöpä löydetään tyypillisesti vasta levinneessä vaiheessa ja vain noin puolet sairastuneista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista.

Toisin kuin joskus virheellisesti luullaan, munasarjasyöpää ei voida havaita olemassa olevilla seulontamenetelmillä. Kohdunkaulansyövän seulonnassa tehokkaat papakoe ja hpv-testi eivät sovellu munasarjasyövän seulontaan. Toimivaa seulontamenetelmää on yritetty kehittää pitkään, toistaiseksi siinä onnistumatta. Siksi oireiden tunnistaminen ja varhainen diagnosointi on ensiarvoisen tärkeää.

Haastavaksi diagnosoinnin tekee se, että munasarjasyöpä on pitkään oireeton ja ensimmäiset oireetkin ovat usein epämääräisiä. Aluksi oireina voi olla väsymystä, vatsan turvotusta, painon laskua ja lämpöilyä sekä myöhemmin kipua ja esimerkiksi ongelmia rakon ja suolen toiminnassa. 

Gynekologinen osaaminen on keskittynyt yksityiselle sektorille ja toisaalta erikoissairaanhoitoon, mutta osaamista ja tutkimusvälineistöä tarvittaisiin myös perusterveydenhuoltoon. Valitettavan usein etenkään nuorten naisten vatsakipuja ei oteta riittävän vakavasti, vaikka juuri ne voivat olla munasarjasyövän ensioireita. Munasarjasyöpään sairastumisen riski kasvaa iän myötä ja yleisimmin sitä todetaan 60–69-vuotiailla, mutta myös nuoret voivat sairastua munasarjasyöpään. Harvinaisia munasarjasyöpiä todetaan jopa alle 20-vuotiailla.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa diagnoosi tehdään, sitä parempi on syövän ennuste. Kyse on sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti merkittävästä asiasta. Levinneessä syövässä joudutaan turvautumaan raskaampiin hoitoihin, joilla on myös enemmän pitkäaikaisia tai pysyviä haittavaikutuksia. Esimerkiksi kivut, lymfaturvotus, neuropatia ja uupumus vaikuttavat kokonaisvaltaisesti elämänlaatuun sekä työ- ja toimintakykyyn. Osa sairastuneista ei pysty haittavaikutusten takia palaamaan työelämään lainkaan. 

Läpimurto munasarjasyövän varhaisen diagnosoinnin osalta on vielä tekemättä. Osana kansallista syöpästrategiaa onkin ehdottoman tärkeää huolehtia kotimaisen syöpätutkimuksen edellytyksistä. Vakaa rahoitus takaa tutkijoille parhaat edellytykset heidän työhönsä ja luo toivoa myös huonoennusteisiin syöpiin sairastuneille – sillä toivo on lopulta se, mitä me kaikki tarvitsemme. 

Blogitekstin kirjoittajana Taru Salovaara

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu, sairaanhoitaja ja Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n puheenjohtaja

Lisätietoa munasarjasyövästä:

Kaikki syövästä

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry