Ajankohtaista

Hyvä vanhuus osaksi Espoo-tarinaa

Espoon demarinaiset -verkoston kannanotto 17.4.2013

Espoon demarinaiset vaativat, että Espoo-tarinaa ei tehdä pelkästään vahvoille ja hyvätuloisille. Suurin osa espoolaisista voi hyvin, mutta tarinassa täytyy olla mukana myös ne, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukea.

Erityistä huolta demarinaiset kantavat ikäihmisistä, niin miehistä kuin naisista. Espoossa on tuhansia vanhuksia, jotka eivät enää pärjää omin voimin kotonaan. Kaikilla ei ole omaisia auttamassa.

Demarinaiset vaativat hyvää vanhuutta osaksi Espoo-tarinaa:

1. Espoossa arvostetaan vanhoja ihmisiä ja huolehditaan heistä. Espoo vastaa siitä, että ikäihmisten kasvava joukko saa iänmukaisia palveluja. Vähävaraisuus ei saa ole esteenä välttämättömän hoidon ja hoivan saamiselle.

2. Espoo toteuttaa esimerkillisesti ensi kesänä voimaan tulevaa vanhuspalvelulakia. Espoo tukee kotona asumista mahdollisimman pitkään ja kunnioittaa jokaisen ikäihmisen itsemääräämisoikeutta. Huonokuntoisia vanhuksia ei jätetä selviytymään yksin kotonaan, vaan heille tarjotaan viivyttelemättä tuettu, kodinomainen palveluasunto. Omaishoitajien tukea lisätään.

3. Espoon kaikissa kaupunkikeskuksissa toimiviin Elä ja Asu -yksiköihin tulee asuntojen lisäksi seniorineuvola. Alueen ikäihmiset saavat siellä sosiaali- ja terveys- sekä liikunta-, kuntoutus- ja kulttuuripalveluja.

Espoon demarinaiset on alueosastojen jäsenistä koostuva verkosto. Hyvän vanhuuden tarinaa on työstetty jäsenten kesken kevään ajan. Verkosto on kuullut asiantuntijoiden alustuksia Espoon nykytilasta ja lainsäädännön vaatimuksista.