Ajankohtaista

Hyvinvointialueet sujuvan arjen turvaajina – rakennetaan yhdessä tulevaisuuden hyvinvointivaltiota

Tammikuussa ensi kertaa käytävät hyvinvointialuevaalit aloittavat uuden ajan palo- ja pelastustoimen (PeLa) sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden (SoTe) tarjoamisessa ja tuottamisessa. Historiallisissa vaaleissahyvinvointivaltiota muotoillaan uudelleen. Valitut aluevaltuustot aloittavat toimintansa keväällä 2022. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvinvointivaltion kivijalka. On tärkeää, että me sosialidemokraatit olemme mukana luomassa tätä historiallista uudistusta. Samalla tavoin, olemme olleet rakentamassa suomalaista hyvinvointivaltiota. Tulevilla hyvinvointialueilla on varmistettava, että palvelut ovat laadukkaita, ne ovat saavutettavissa kaikkialla, sekä seitsemän päivän hoivatakuu toteutuu ja hoitoon pääsee ajoissa.

On merkittävää, että sosialidemokraattiset naiset asettuvat ehdolle ja lähtevät mukaan muovaamaan uutta, inhimillisempää hyvinvointivaltiota – nyt on toiminnan aika! Sote- ja pela-palveluiden järjestämisvastuiden lisäksi hyvinvointialueet tulevat olemaan suuri työnantaja. On tärkeä huolehtia sosiaali- ja terveysaloilla työskentelevien työssäjaksamisesta, koulutuksen laadusta, sekä osaavan työvoiman saatavuudesta. Meidän on varmistettava, että palkkaus ja työolot ovat houkuttelevia. Suuri osa näillä aloilla työskentelevistä on naisia. 

Hyvinvointialueiden tuottamat palvelut ovat ihmisten arjen turvaajia ja niiden tulee olla saavutettavissa elämän eri vaiheissa. Merkittävä panos on esimerkiksi lapsiperheille suunnatuissa neuvolapalveluissa, sekä matalan kynnyksen sosiaali- ja mielenterveyspalveluissa. On syytä kiinnittää huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin, etenkin saavutettavat mielenterveyspalvelut ovat keskeinen tekijä nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa. Ikäihmisten arjen helpottaminen on keskeistä, etenkin toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla.

Omaishoidon arvostusta on lisättävä ja omaishoitajien jaksamista tukevia palveluita on kehitettävä. Korona-aikana on kertynyt valtakunnallisesti suuri hoivavelka ja on erittäin tärkeä, että tämä saadaan hoidettua. Tällä hetkellä Suomi on maailman neljänneksi nopeimmin ikääntyvä yhteiskunta, joten kuntoutus- ja toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla on suuri kansantaloudellinen merkitys.  Hyvinvointivaltio pitää huolen ihmisten toimivasta arjesta asuinpaikasta ja iästä riippumatta. On aika lähteä kääntämään uutta sivua hyvinvointivaltion kehityksessä. Me sosialidemokraattiset naiset haluamme olla siinä työssä mukana koko sydämellä.

Sosialidemokraattisten naisten 16. liittokokous

Sisäpoliittinen julkilausuma