Ajankohtaista

Ilman naisia Suomi pysähtyy – tasa-arvoa palkkaukseen

Perjantaina vietetään Naisten palkkapäivää. Laskennallisesti voidaan sanoa, että palkanmaksu naisten osalta vuonna 2018 loppuu tänään, sillä sukupuolten välinen palkkaero on Suomessa keskimäärin 16 prosenttia. Palkkaeroon on monia syitä. Yksi selkeimmistä on se, että Suomessa työmarkkinat ovat voimakkaasti sukupuolittuneet.  Lisäksi naisvaltaiset alat ovat matalammin palkattuja ja naiset ovat useimmin vastentahtoisesti määrä- tai osa-aikaisissa työsuhteissa. Perhevapaista johtuva katkonainen työura ja hitaampi urakehitys vaikuttaa eläkkeiden tasoon: Pienestä palkasta saa myöhemmin myös pienen eläkkeen. Naisen euro on edelleen keskimäärin 84 senttiä ja se on yhteiskunnallinen ongelma, jonka korjaamiseen tarvitaan jokaisen yhteistä panostusta.

Yksi merkittävimmistä palkkoihin – ja myöhemmin tehokkaimmin eläkkeisiin vaikuttavista tekijöistä on välttämätön perhevapaauudistus, jossa isälle kiintiöitäisiin enemmän vapaita. Mikäli perhevapaat pidettäisiin tasaisesti molempien vanhempien kesken, vaikuttaisi se myös naisten palkkauksen kohenemiseen. ”Epävarmuus työelämässä, raskaussyrjintä ja erilaiset nolla-, silppu- ja osa-aikaiset sopimukset ovat vaihtoehdotonta todellisuutta monelle nuorelle naiselle ja tämän on loputtava”, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Sukupuolten väliseen palkkaeroon oman lisänsä tuovat myös asenteet ja perinteiset sukupuolistereotypiat, jotka pitää purkaa. Naisvaltaiset alat ovat korvaamattomia yhteiskunnalle ja tämän pitää näkyä myös palkoissa.

Nainen, tänään on tilipäivä. Demarinaiset vaativat tasa-arvoa palkkaukseen:

  • Jatketaan samapalkkaisuusohjelman työtä.
  • Puretaan palkkasalaisuudet.
  • Toteutetaan perhevapaauudistus isäkiintiöt huomioon ottaen.
  • Puretaan julkisen sektorin lomarahaleikkaukset.
  • Tiukennetaan nollatuntisopimusten pelisääntöjä lisäämällä velvollisuuksia työnantajalle.
  • Nostetaan naisvaltaisten alojen arvostusta purkamalla perinteisiä sukupuolistereotypioita.

 

Demarinaisten hallitus, Naisten palkkapäivänä 2.11.2018