Ajankohtaista

Jälleenrakennuksessa on otettava huomioon sukupuolivaikutukset

Viime viikolla Marinin hallitus hyväksyi lisätalousarvion koronaviruksen jälkeisen jälleenrakennuksen tukemiseksi. Lisätalousarviopaketti on välttämätön tuki yhteiskunnalle ja etenkin kunnille, joiden tilanne oli jo ennen pandemian aiheuttamaa poikkeustilaa vaikea.

Hallituksen mittavassa tukipaketissa on otettu monipuolisesti huomioon niin lapsiperheet ja nuoret, kuin ikäihmistenkin hyvinvointi. Lisäksi koulutuksen tukeminen liki 5000 lisäpaikalla korkeakouluihin sekä tuki toisen asteen opintoihin ovat merkittäviä toimenpiteitä jälleenrakennuksessa.

”Olemme hyvillämme, että lisätalousarviossa on otettu huomioon eri ihmisryhmät ja etenkin suomalaisille monet palvelut tuottavien kuntien asema. On myös erittäin tärkeää, että jälleenrakennuksessa ja tukien jakamisessa otetaan sukupuolivaikutukset huomioon läpileikkaavasti.

On tosiasia, että koronaviruspandemia ei ole ollut sukupuolineutraali; toisaalta miehet ovat olleet alttiimpia sairastumiselle, mutta etenkin työllisyyden näkökulmasta poikkeusaika on kohdellut todella karulla tavalla naisvaltaisia aloja: suurin osa palvelualoilla työskentelevistä on nuoria naisia. He ovat menettäneet työpaikkansa poikkeusaikana. Huhtikuun aikana nuorten naisten osuus työttömyystuen hakijoista nousi dramaattisesti ja he olivat suurin yksittäinen hakijaryhmä. Tuki palvelualoille on erittäin tärkeää, jotta työllisyyttä tuetaan tasapuolisesti” Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen täsmentää.

”Edellä mainitun lisäksi naiset ovat olleet eturintamassa koronaviruksen torjumisessa eri julkisen sektorin tehtävissä: sosiaali- ja terveysalalla, varhaiskasvatuksessa sekä laitos- ja puhtaanapidon työntekijöinä. Heidän panoksensa yhteiskunnan toimintojen turvaajina on ollut korvaamatonta ja haluamme, että myös jälleenrakennuksessa heidän panoksensa yhteiskunnalle otetaan huomioon.”

Sukupuolitietoinen budjetointi ja vaikutusten arvioiminen on menetelmä, jolla pystytään takaamaan tukien mahdollisimman yhdenvertainen ja oikeudenmukainen jakaminen. Näin pystytään varmistamaan, ettei jälleenrakentamisen yhteydessä tapahdu uusia vinoumia tasa-arvon kannalta”, Tuppurainen päättä.

Demarinaisten hallitus 9.6.2020