Ajankohtaista

Johanna Laisaari: Lapsen oikeuksia tulee edistää joka viikko

Vietämme tällä viikolla Lapsen oikeuksien viikkoa, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuvuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se täytti 30 vuotta viime vuonna.

Sopimuksen tärkein tavoite on terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille.

Lapsen oikeuksien viikon tämän vuoden teemana on, että jokaisella lapsella on oikeus tulevaisuuteen ja unelmiin.

Sillon kun lapsen oikeudet toteutuvat yksilöllisesti jokaisen lapsen kohdalla, luo se vahvan pohjan lasten haaveille ja unelmille. Sellaista lapsen oikeuksia täysimääräisesti ja aktiivisesti toteuttavaa Suomea meidän tulee edistää vuoden jokaisena viikkona, jossa kaikkien lasten unelmille on tilaa.

Suomeen valmistellaan tällä hetkellä ensimmäistä kansallista lapsistrategiaa. Strategian tavoitteena on varmistaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattuja oikeuksia edistetään aktiivisesti. Strategia perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin ja sen visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.

Lapsistrategian valmistelu pohjautuu laajaan selvitystyöhön lapsen oikeuksista sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnista Suomessa.

Lapsistrategiaa valmistellaan parlamentaarisella komiteatyöskentelyllä. Tarkoituksena on löytää yhteinen ymmärrys ja näkemys, johon kaikki puolueet sitoutuisivat yli puoluerajojen. Tällä tavalla strategia kantaisi seuraavien vaalikausien yli ja tuottaisi johdonmukaisempaa lapsi- ja perhepolitiikkaa sekä YK:n lasten oikeuksien sopimuksen aktiivista toimeenpanoa.

Käytännössä lapsistrategian tavoitteena on esimerkiksi lisätä lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia sekä vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta valtionhallinnossa ja toivottavasti myös muilla tasoilla.

Kansallisen lapsistrategian valmistelussa kuultiin tämän syksyn aikana lapsia, nuoria ja aikuisia lapsen oikeuksien toteutumisesta lasten elämässä. Vastauksista nousi esiin todella tärkeitä ajatuksia ja näkemyksiä ohjeeksi strategian valmisteluun.

Monissa vastauksissa nousi esiin osallisuus. Lapset ja nuoret kokivat, että heitä kuullaan, mutta ei välttämättä kuunnella. He kokivat, että heidän mielipiteensä ja ajatuksensa eivät vaikuta heiltä kysyttyihin asioihin. Tähänkin asiaan kansallinen lapsistrategialla tullaan puuttumaan. Strategian keskiössä on nostaa lasten ja nuorten oma osallisuus vahvemmin esiin Suomessa. Jokaisen lapsen ääni on tärkeä ja arvokas, se ansaitsee tulla kuuluksi.

Meidän aikuisten on yhdessä mahdollistettava yhteiskunta, jossa lasten oikeudet toteutuvat ja lasten ääni kuuluu. Myös lasten unelmille on saatava kuuluvuutta.

Johanna Laisaari, VT, Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri