Ajankohtaista

Jokaisella kuntalaisella on oikeus saavutettavaan tiedonsaantiin

Maailmanlaajuisesti jopa 15 % ihmisistä ei pysty käyttämään verkkopalveluita ja Suomessa yli 1,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee niihin lisää saavutettavuutta. Euroopan unioni sääti vuonna 2016 saavutettavuusdirektiivin (2016/2021), jonka siirtymäkausi päättyi syyskuussa 2020. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on, että jokainen voi käyttää digitaalisia palveluita toimintarajoitteista riippumatta. Direktiivi koskee kaikkia julkisia verkkopalveluita, kuten kuntia ja valtion hallintoa. Kunnissa tämä tarkoittaa digitaalisten palvelujen lisäksi esimerkiksi sitä, että kunnanvaltuuston kokoukset täytyy tekstittää jälkikäteen.

”Saavutettavuusdirektiivi on askel kohti kaikille saavutettavia digipalveluita. Direktiivin tarkoitus on nimenomaan parantaa kuntalaisten tiedonsaantioikeutta sekä erityisryhmien asemaa ja osallisuutta, ei vaikeuttaa sitä. Saavutettavuus ja tiedonsaantioikeus poliittisista päätöksistä kuuluu olennaisena osana demokratiaan,“ sanoo Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen.

Saavutettavuusdirektiivin tarkoitus on lisätä kuntalaisten tiedonsaantioikeutta, kuitenkin siinä ilmenee porsaanreikä, joka saattaa kääntää direktiivin tavoitteen päinvastoin.  Koska videot pitää tehdä saavutettaviksi kahden viikon kuluessa julkaisusta, osassa kunnista on mediatietojen mukaan päätetty poistaa aineistoja kahden viikon määräajan sisällä verkosta. Tämä koskee esimerkiksi nauhoitettuja kunnanvaltuuston kokouksia.

”Meidän on huolehdittava, että jokaisella kuntalaisella tulee olla yhdenvertaiset tiedonsaantioikeudet päätöksenteosta. Yhteisiin tavoitteisiin on sitouduttava ja kunnilla tulee olla riittävät resurssit direktiivin toimeenpanoon. Kannustankin kunnanvaltuutettuja olemaan valppaina, kun valtuusto päättää direktiivin vaatimista velvoitteista. Saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja tiedonsaannin oikeus on meillä jokaisella ja sen eteen on tehtävä työtä, niin kunnissa ja kaupungeissa, kuin valtionhallinnonkin tasolla,” täydentää Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen.

Demarinaisten hallitus 22.11.2020

Lisätietoja:  

Tytti Tuppurainen  

puheenjohtaja, ministeri  

[email protected]  

p. 040 084 0594  

Emmi Lintonen

1. varapuheenjohtaja

[email protected]