Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen Demarinaiset: Huoli naisen asemasta

Kaakkois-Suomen Demarinaisten piirikokous kantaa huolta naisten asemasta niin työelämässä kuin yhteiskunnan päätöksenteossa. Tänä vuonna juhlitaan Miina Sillanpään syntymän 150-vuotisjuhlaa. Oman aikansa työläisnaisten aseman puolestapuhujana ja yksinäisten naisten aseman parantajana hän teki uraauurtavaa työtä. Miina oli myös yksi Suomen ensimmäisistä naiskansanedustajista sadan vuoden takaa ja ensimmäinen naisministeri.  Naisten asema on toki parantunut tuosta ajasta, mutta viime aikoina ollaan otettu askeleita taaksepäin.

Pienipalkkaisilla naisten aloilla työtahti on tiukentunut jatkuvasti, henkilökunta on jaksamisen äärirajoilla. Hoitohenkilöstö ei ehdi tehdä työtään inhimillisesti, vanhukset laitetaan yöpuulle turhan aikaisin. Usein toistuvat kilpailutukset siivousalalla aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta ja työtahdin kiristymistä. Kauppojen aukiolojen vapautuminen lisää yksintyöskentelyä, ryöstöjen uhkaa ja pienten lasten hoidon järjestämisen vaikeutta. Päivähoidon ryhmäkokoja kasvatetaan, mikä kuorittaa henkilökuntaa entistä enemmän. Sairauslomien ajaksi ei palkata sijaisia, työt on tehtävä entistä pienemmällä porukalla. Milloin jaksamisen ja joustamisen raja tulee vastaan? Milloin ajatellaan ihmistä ja inhimillisyyttä, ei pelkästään rahaa ja mahdollisimman suurta taloudellista hyötyä? Milloin näitä perustehtäviä suorittavia työntekijöitä oikeasti kuunnellaan, kysytään kuinka he jaksavat?

Valtionverotukseen tehtävät alennukset eivät hyödytä pienipalkkaisia, ei työttömiä eikä eläkeläisiä. Alennukset jokapäiväisen elämisen kustannuksista tukisivat heidän arkista selviytymistään. Vuokrien, peruselintarvikkeiden, energian ja terveydenhoidon hinnat on pidettävä kurissa. Maan hallituksen toimet ovat päinvastaisia: lääkkeiden omavastuuta nostettiin, kunnille annettiin ukaasi rajoittaa lasten subjektiivista päivähoitoa, terveyskeskusten asiakasmaksuja on mahdollista nostaa. Onko inhimillistä jos sairas vanhus joutuu päättämään ostaako lääkkeen vai ruuan? Onko oikein että nuori äiti miettii, onko taloudellisesti järkevää mennä pienipalkkaiseen osa-aikatyöhön?

Piirikokouksemme piti huolestuttavana myös poliittisen päätöksenteon luisumista miesten käsiin. Pää-, ulko- ja valtiovarainministerit ovat kaikki miehiä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajista löytyy vain yksi nainen. Suurimpien ja tärkeimpien valiokuntien johtajat ovat miehiä. Myös liike-elämä kulkee miesten tahtiin. Edelleenkin elinkeinoelämän toimitusjohtajat ja hallitukset ovat miesten valtakuntaa.  Johtoryhmissä naisia on vain noin 20 %. Demarinaisten mielestä tämä kuvastaa koventuneita arvoja. Missä on naisten paikka nykymaailmassa, ei kai vaan kotona? Mitä sanoisi Miina Sillanpää nykymenosta?

Sari Melkko puheenjohtaja

Virpi Torniainen varapuheenjohtaja

Kaakkois-Suomen Demarinaiset