Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen Demarinaiset: Kuntavaalien merkitys koronapandemian aikana

Tulevat kuntavaalit määrittelevät osaltaan maamme kunnallisen päätöksenteon yleiskuvaa seuraavan valtuustokauden eli neljän vuoden ajalle. Isot ja merkittävät kunnalliset ratkaisut erilaisine palveluverkkopäätöksineen vaikuttavat kuntalaisten palvelutasoon valtuustokausien ylikin. Yleensä lakkautetut palvelut ovat menetettyjä palveluita, joiden takaisinsaaminen on huomattavasti vaikeampi prosessi kuin palveluiden supistaminen tai kokonaan poistaminen.

Olemme olleet jo yli vuoden ajan koko ihmiskuntaan yllättäen iskeneen koronaviruspandemian kourissa. Koronatilanteen aiheuttaman poikkeusajan kestoa ei pysty kukaan tässä vaiheessa varmuudella arvioimaan. Korona on joka tapauksessa jo tähän mennessä aiheuttanut joka puolella maapalloa järkyttävän paljon taloudellista vahinkoa ja inhimillistä kärsimystä. Poispääsy koronan syövereistä kyllä jossain vaiheessa koittaa, ja siihenkin uuteen aikakauteen on alettava varautua jo nyt.

Yhteiskunnan, kuntienkin, on tuettava koronavaurioiden korjaamistoimenpiteitä. Lisäksi on kunnissakin saatava selkeitä varautumissuunnitelmia ja ennakointia mahdollisia tulevia, ei-toivottavia kriisitilanteita varten. Näin pystytään myös varmistamaan peruspalveluiden toimivuutta ja siten kuntalaisten turvallisuutta ja turvaverkkoja.

SDP:lle on tärkeää, että matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden toimivuus ja saatavuus taataan. Koronapandemian aikana sote-puolelle syntynyttä hoitovelkaa on pienennettävä. Perheitä on tuettava ja kohdattava avuntarpeen kartoittamiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointiin on panostettava. Ikäihmisten ja naisten asemaa on entisestään tuettava.

Poliittisella tahtotilalla kunnissa on merkittävä vaikutus siihen, millaista palvelurakennetta halutaan edistää ja kehittää, ja vastaavasti millaista ei haluta. SDP haluaa kehittää vahvoja peruspalveluita, edistää virkeää elinkeinoelämää, vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa sekä korjata koronapandemian vaurioita vahvoin toimin. Sillä on siis väliä, ketä sinä äänestät kuntavaaleissa.

Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry:n kevätpiirikokouksen julkilausuma 25.4.2021

Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry

Sari Melkko, puheenjohtaja

Virpi Torniainen, varapuheenjohtaja

Sari Rautiainen, sihteeri