Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen Demarinaiset: Tasa-arvon edistäminen ykkösasia

Suomi sijoittui hyvin Maailman talousfoorumin hiljattain julkaisemassa vuosittaisessa tasa-arvoindeksissä. Suomi on kärkimaita mitattaessa tasa-arvon kehitystä koulutuksessa, terveydessä ja poliittisessa osallistumisessa. Työelämän osalta on kuitenkin vielä parannettavaa, sillä tällä osa-alueella Suomi on vasta sijalla 16. pudoten kahdeksan sijaa edellisestä vuodesta. On edelleen tärkeää, ettähuomiota kiinnitetääntasa-arvon edistämiseen niintyöelämään osallistumisen, uralla etenemisen kuin palkkakysymysten suhteen ja ongelmakohtiin puututaan ripeästi.

On myös muistettava, että vaikka Suomen kokonaissijoitus tasa-arvoindeksissä on korkea,jääindeksissä huomioimatta sekä naisiin kohdistuvaväkivalta ettäperheväkivalta, jotka ovat syvälle juurtuneita yhteiskunnassamme.  Suomi on osapuoli Euroopan neuvoston yleissopimuksessanaisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (nk. Istanbulin sopimus). On tärkeää, että Suomi toimii kansainvälisten sitoumusten mukaisesti ja että väkivallan juurisyihinkiinnitetään huomiota.  Jos väkivaltaan johtaviin syihin ei puututa, on vaikea poistaa ja ehkäistä väkivaltaa.

Tasa-arvon edistämiseksi ei yksin riitä, että ongelmakohdat tiedostetaan – on myös toimittava.  Vaikka myönteistä kehitystä on tapahtunut ja edistysaskeleita otettu, on työtä jatkettava. Kaakkois-Suomen Demarinaiset vetoavat valtion johtoa sisällyttämään tasa-arvon edistämisen kärkiteemaksi. Tasa-arvossa on kysymys yhtäläisesti naisten ja miesten oikeuksista. On Suomen yhteiskunnan etu, että tasa-arvoa vaalitaan. Eriarvoistavat rakenteet rappeuttavat yhteiskunnan eheyttä ja murentavat voimavaroja.  On pidettävä huolta, ettei kilpailukykysopimus heikennä naisten asemaa työelämässä. On myös pidettävä huolta, ettei sosiaali- ja terveysuudistuksen (sote) yhteydessä naisten asema työmarkkinoilla radikaalisesti heikkene. Maakuntauudistuksen myötä 222 000 työpaikasta 90 prosenttia on naisten työpaikkoja. Yksityistämisen seurauksena näillä naisvaltaisilla aloilla riski työnmenetykseen kasvaa.

 

Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry

Sari Melkko pj.

Virpi Torniainen varapj.