Ajankohtaista
Kaksi nuorta pitävät toisiaan kädestä, toisella heistä on päällään farkkutakki ja toisella keltainen takki. Taustalla vihreä nurmikko.

Keski-Suomen Demarinaiset: Pidetään pää kylmänä, mutta sydän lämpimänä” -hyvinvointialueet sujuvan arjen turvaajiksi

Keski-Suomen Demarinaisten syyskokouksen kannanotto 21.11.21

Ensi vuoden alussa toteutettavat aluevaalit koskettavat jokaisen suomalaisen arkea. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo-ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet kuntien sijaan. Keski-Suomen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka 69 jäsentä valitaan tammikuun 2022 vaaleissa. Aluevaltuustot päättävät esimerkiksi siitä, kuinka paljon eri palvelusektoreihin käytetään rahaa, missä palveluja tarjotaan, miten palveluja tuotetaan sekä miten henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan. 

Sosialidemokraattisen puolueen vaaliteemojen keskiössä ovat yhdenvertaiset palvelut jokaiselle, oikea-aikainen hoitoonpääsy sekä henkilöstön hyvinvointi. Palvelut tulee järjestää niin, että ihmiset saavat ne tarpeen mukaisesti, riittävän ajoissa ja riittävässä määrin asuinpaikasta huolimatta. Niiden tulee olla saavutettavissa elämän eri vaiheissa. Merkittävä panos tulee kohdistaa esimerkiksi lapsiperheille suunnattuihin neuvolapalveluihin sekä matalan kynnyksen sosiaali- ja mielenterveyspalveluihin. On myös toimittava niin, että ikäihmisillä säilyy luottamus omaan vanhuudenturvaansa. Perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon tulee päästä seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Tämä SDP:n hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu pitää lyhentyä puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.  Matalan kynnyksen palveluiden rinnalla tulee pitää huolta siitä, että myös syvällisille ja pitkäkestoisille palveluille löytyy oma reittinsä. 

Työnantajana hyvinvointialueen tulee pitää huolta kaikkien työntekijöidensä hyvinvoinnista.  Jokaisen ammattilaisen tulee voida keskitetysti tehdä omaa ydintyötään. Hyvinvointialueen työtekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristö tulee olla sellainen, että se mahdollistaa aidosti merkityksellisen työn tekemisen ja kohtuullisen työkuorman. Hyvä johtaminen, riittävä henkilöstö ja työolojen ja palkkojen houkuttelevuus ovat keskeisiä tekijöitä, joilla vaikutetaan työhyvinvointiin.  

Me sosialidemokraattiset naiset korostamme vahvan hyvinvointiyhteiskunnan merkitystä jokaiselle suomalaiselle. Naisliikkeen 120-vuotinen historia velvoittaa meitä naisia toimimaan edelleen aktiivisesti hyvinvointiyhteiskunnan eteen. On tärkeää, että naiset asettuvat ehdolle ja lähtevät mukaan muovaamaan inhimillisempää yhteiskuntaa.  Presidentti Tarja Halosen sanoin: Hyvinvointiyhteiskunta on kuin talo, jossa on aina jotain korjattavaa, mutta se on myös talo, jota pitää korjata, jotta se jää aina paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle. Turvaverkot on saatava tiiviimmäksi. Pidetään sydän lämpimänä, mutta pää kylmänä.

Lisätietoja:

Tuula Peltonen, Keski-Suomen Demarinaiset pj, 050 5122156

Kirsi Siekkinen, Keski-Suomen Demarinaiset vpj, 050 3433242