Ajankohtaista

Keski-Suomen Demarinaiset: Piirikokouksen julkilausuma 25.11.2023

Julkilausuma, 25.11.2023

Keski-Suomen Demarinaisten kantavia arvoja ovat aina olleet vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Vapaus tarkoittaa jokaisen ihmisen oikeutta elää omaa elämäänsä ja tehdä omia valintojaan. Se tarkoittaa myös vapautta pelosta, turvattomuudesta ja toimeentulon riittämättömyydestä.

Tänä päivänä ja tässä hetkessä tarvitsemme vapauden puolustamista niin maailmanlaajuisesti kuin suomalaisessa yhteiskunnassamme. Sodat maailmalla ja meillä Euroopassa ovat näyttäneet julman ja raa’an totuuden. Paljon siviilejä ja pieniä, viattomia lapsia menehtyy joka päivä turhien ja julmien sotien keskellä.

Me Demarinaiset vaadimme sotien loppumista ja rauhan saattamista kaikkialle maailmaan, jotta lapset saisivat kasvaa ja varttua rauhassa ja vapaudessa ilman pelkoa ja turvattomuutta tai puutetta. Meidän tehtävämme on auttaa. Meidän tehtävämme on kannustaa rauhan aikaansaamiseen, ei lisävarusteluun.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on käynnissä myös lapsia ja nuoria kaltoin kohteleva politiikan suunta. Oikeistolaiset arvot näyttäytyvät leikkauksina ja heikennyksinä juuri lapsiperheisiin ja opiskeleviin nuoriin. Opintotuen indeksien jäädytykset, lainapainotteisuuden kasvattaminen ja asumistuen heikentäminen, saavat opiskelijan pohtimaan todellisesti opiskelun mahdollisuutta. Lapsiperheköyhyys tulee kasvamaan hallituksen toimien johdosta ja tulevaisuuden tekijöittemme hyvinvointi vaarantuu edelleen. Keski-Suomen Demarinaiset pitää oikeutettuna eduskunnassa SDP:n toimesta jätettyä välikysymystä lasten ja nuorten asemasta.

Aito vapaus syntyy tasa-arvosta. Epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa vapaus koskee vain voimakkaita. Jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo, jonka vuoksi jokaisella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet oman elämänsä rakentamiseen sekä vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Erilaisuus on rikkaus, mutta eriarvoisuus vääryyttä. Köyhyys, kohtuuttomat tuloerot ja syrjintä ovat esimerkkejä tasa-arvon uhista, jotka on poistettava. Digiosaamisesta ei saa tulla ihmisiä eriarvoistava tekijä.

Tasa-arvon vaatimus on edelleenkin todellista ja tarpeellista. On kohtuutonta, että pienituloisilta ollaan nykyhallituksen toimesta riistämässä lisää, kun hyvätuloisille ollaan antamassa verohelpotuksia. Tämä ei vastaa Demarinaisten käsitystä tasa-arvoisesta politiikasta. Vaadimme hallitukselta perääntymistä pienituloisten leikkaussuunnitelmista ja isotuloisten verohelpotuksista.

Kolmas keskeinen arvo, solidaarisuus, on ennen muuta yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä. Olemme riippuvaisia toinen toisistamme ja yhdessä enemmän kuin osiemme summa. Solidaarisuuteen liittyy myös vastuu kanssaihmisistä ja ympäristöstä. On toimittava siten, että kanssaihmisillä – ja myös tulevilla sukupolvilla – on mahdollisuus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään. Solidaarisuus tarkoittaa sotien loppumisen vaatimista ja sotia paenneiden auttamista. Meille on tulossa lähitulevaisuudessa edelleen lisää rauhaa hakevia maahanmuuttajia. Demarinaiset haluaa omalta osaltaan auttaa näitä sotaa pakenevia niin, että jokaiselle olisi mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja turvaan. Valmistavan opetuksen järjestäminen ja opinpolulla eteenpäin saattaminen on jokaisen maahanmuuttaja lapsen ja nuoren oikeus.

Keski-Suomen Demarinaiset, piirikokous

Lisätietoja:

Tuula Peltonen

Keski-Suomen Demarinaisten puheenjohtaja