Ajankohtaista

Keski-Suomen Demarinaiset: Vaaleissa on kysymys kyvystä hoitaa yhteisiä asioita

Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät. Meille tärkeintä on huolehtia toimivasta arjesta: niin että lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaansa huolenpitoa ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen.

Me, Demarinaiset, haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain. Laadukas varhaiskasvatus, tasa-arvoinen peruskoulutus ja osaamista tukeva toinen aste ovat tae sille, että lapsemme ja nuoremme pärjäävät myös tulevaisuudessa. Toisen asteen muuttuminen aidosti maksuttomaksi helpottaa monen perheen arkea. Haluamme tukea perheitä ja varmistaa, että elämän isompien tai pienempien murheiden kohdatessa kukaan ei jää yksin.

Jokaisella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on nyt vihdoin säädetty lakiin. Jatkamme määrätietoisesti töitä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa sen eteen, että vanhustenhoiva laitetaan kuntoon. Jokaisen tulee saada tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti, olipa kyse sitten lääkäriin pääsemisestä tai kotihoidon antamasta avusta arkeen. Meille on tärkeää, että jokainen ihminen voi ikääntyä ihmisarvoisella tavalla.

Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Koronaepidemia on entisestään korostanut kuntien roolia. Niissä pidetään huolta ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä alueen elinvoimasta. Hyvinvointiin ja turvallisuuteen kuuluu myös kaikenlaisen vihapuheen tai maalittamisen tuomitseminen. Korjataan se, mikä on rikki ja kehitetään sitä, mistä kannattaa pitää kiinni.

Rakennetaan yhdessä yhteiskuntaa, jossa jokaisesta ihmisestä pidetään huolta. Tämä työ lähtee kunnista. Valitaan niihin arkemme arvoiset päättäjät, jotka ovat valmiina tekemään työtä kuntalaisten parhaaksi. Kyse on kyvystä hoitaa yhteisiä asioita toinen toisiamme kunnioittaen.

Nyt on aika äänestää naisia arjen turvaajiksi!

Keski-Suomen Demarinaisten piirikokous 19.4.2021

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuula Peltonen

p. 050 5122156