Ajankohtaista

Lähisuhdeväkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusloukkauksista

Jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa tai sen uhkaa, Suomen yksi laajimmista ja vakavimmista ihmisoikeusongelmista on lähisuhdeväkivalta. Ensi- ja turvakotien liiton palveluissa apua hakevien perheiden määrä on tuplaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, kotona tapahtuvaan väkivaltaan hakee liitosta apua vuodessa yli 7 300 ihmistä. Tilanteiden ratkaisemiseksi tarvitaan lisää resursseja, jotta voimme varmistaa jokaisen ihmisen oikeuden turvalliseen elämään.  

”Liian moni joutuu elämään pelossa ja väkivallan keskellä. Lähisuhdeväkivaltaan tulee puuttua nykyistä tehokkaammin, toimivista palveluista hyötyvät väkivallan uhrit ja sen keskellä elävät. Perheet hakevat apua nykyisin matalammalla kynnyksellä, silti meidän tulee murtaa väkivaltaan liittyvää häpeän ja vaikenemisen kulttuuria. Korona-epidemian aiheuttamien poikkeustoimien vuoksi riski joutua lähisuhdeväkivallan uhriksi on kasvanut. Tämä tulee huomioida tulevissa päätöksissä, mikäli tautitilanne entisestään heikentyy”, vaatii Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.  

Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisessa yleissopimuksessa (Istanbulin sopimus) ennaltaehkäisemään ja puuttumaan väkivaltaan. Marinin hallitusohjelmassa on kiinnitetty huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, kuluvalla kaudella luodaan muun muassa väkivallan torjuntaohjelma. Siinä kiinnitetään huomioita uhrien palveluihin ja turvakotien määrää korotetaan EU:n vaatimalle tasolle.  

”Palveluissa tulee kiinnittää huomiota niiden saavutettavuuteen, esimerkiksi vammaisuus tai kielitaito eivät saa olla esteitä avun löytämiselle tai saamiselle. Tarvitaan myös aidosti esteettömiä turva- ja ensikoteja ja lisäpanostuksia työntekijöiden koulutukseen. Palveluiden keskiössä tulee olla yksilön kohtaaminen ja jokaisen tarpeet. Kaikkien Euroopan maiden tulee ratifioida Istanbulin sopimus ja tuomitsemme Puolan irtaantumisen sopimuksesta”, puheenjohtaja Tuppurainen korostaa.  

Demarinaisten hallitus 26.9.2020

Lisätietoja: 

Tytti Tuppurainen 

puheenjohtaja, ministeri 

[email protected] 

p. 040 084 0594