Ajankohtaista

Lapsen etu ja oikeudet politiikan keskiöön

Tänään vietetään lapsen oikeuksien päivää, lisäksi tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisestä. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus ja Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991. Sopimus on parantanut lasten asemaa globaalisti, esimerkiksi kolmenkymmenen vuoden aikana koulun ulkopuolella olevien lasten määrä on vähentynyt yli sadalla miljoonalla. Lisäksi myös lasten aliravitsemuksen määrä on puolittunut vuodesta 1990.

 

Vaikka lasten asema on parantunut vuosikymmenten aikana huomattavasti, on silti vielä työtä tehtävänä. Tänä vuonna Suomessa elää yli satatuhatta lasta köyhyydessä, heidän osuutensa ikäisistään on yli 10 prosenttia. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on lapsiperheköyhyys kolminkertaistunut Suomessa.

 

”Köyhyys voi vaikuttaa huomattavasti lasten tulevaisuuteen. Se lisää syrjäytymisriskiä, mielenterveysongelmien riskiä sekä ylisukupolvisen köyhyyden riskiä. Erityisen suuri köyhyysriski on yksinhuoltajaperheillä, joissa elatuksesta vastaa nainen. Heitä on yksinhuoltajaperheistä 87 prosenttia”, Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen korostaa.

 

Rinteen hallituksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on nostaa lapsen etu ja oikeudet politiikan keskiöön. Hallituskauden aikana valmistellaan lapsistrategia, jonka avulla pystytään tekemään hallituskaudet ylittäviä päätöksiä ja edistämään lapsien asemaa pitkällä aikavälillä.

 

”Hallitus on sitoutunut arvioimaan päätöksentekoprosesseissa lapsivaikutuksia sekä edistämään lapsibudjetointia. Lisäksi hallituskauden aikana kiinnitetään erityisesti huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin. Tätä tukee erityisesti ennaltaehkäisevä toiminta ja resurssien lisääminen lastensuojeluun. Lapsiperheköyhyyttä pystytään vähentämään perusturvan korottamisella,” Tuppurainen koostaa.

 

Muita lasten yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä ovat muun muassa kokoaikaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen jokaiselle lapselle. Myös maksuttoman harrastustoiminnan järjestäminen lisää lasten osallistumismahdollisuuksia ja lisää onnistumisen kokemuksia. Tällä on selkeästi myös vaikutus lasten ja nuorten mielenterveyteen.

 

Lapsien ja lapsiperheiden aseman parantaminen ovat panostuksia tulevaisuuteen, jotka maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti. Tämän vuoksi lapsen oikeuksien edistäminen on hallitukselle yksi tärkeimmistä painopisteistä,” Tuppurainen päättää.

 

Demarinaisten hallitus

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2019