Ajankohtaista

Lapsiperheiden huolet on otettava vakavasti poikkeusaikana

Viime viikolla julkaistun Pelastakaa lapset ry:n Lapsen ääni 2020 -raportin tulokset ovat huolestuttavaa luettavaa: kuluneen kevään aikana 27% kaikista vastanneista lapsista ja nuorista koki hyvinvointinsa huonoksi tai melko huonoksi, lisäksi 75% vastanneista koki opinnoissa pärjäämisen vaikeutuneen etäopetuksen aikana.

Kaikkein surullisimmat luvut olivat matalatuloisten perheiden lapsilla, joista lähes puolet kokivat huolta perheensä taloudellisesta pärjäämisestä, 43 prosenttia koki hyvinvointinsa heikentyneen sekä lähes puolet kokivat perheensä tarvitsevan erillistä tukea poikkeusajasta selviämiseen.

”Tulokset ovat erittäin huolestuttavia ja kertovat etenkin pienituloisten lapsiperheiden ahdingosta. On selvää, että poikkeusaika kohtelee perheitä eri tavoin ja tämän vuoksi on välttämätöntä, että tukipalvelut saavuttavat apua eniten tarvitsevat”, Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen painottaa.

”Yksi hallitusohjelman keskeisimmistä tavoitteista on lapsiperheiden hyvinvoinnin parantaminen sekä lapsiperheköyhyyden kitkeminen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi on päätöksenteossa erittäin tärkeää. Meidän on huolehdittava, että vaikeuksissa olevia perheitä tuetaan. Muutoin vaikutukset ovat erittäin kauaskantoisia ja tulevat näkymään esimerkiksi mielenterveysongelmina ikäluokkien kasvaessa,” Lintonen täydentää.

Mitä enemmän tuetaan ennalta ehkäisevää työtä, sitä varmemmin pystymme tukemaan perheitä ja lapsia. Hyvän elämän tarjoaminen jokaiselle lapselle vanhempien tulotasosta riippumatta on yksi hyvinvointiyhteiskunnan merkittävimmistä tehtävistä myös poikkeusaikana.  

Demarinaisten hallitus 26.5.2020