Ajankohtaista

Lapsivaikutusten arviointi osaksi kuntien päätöksentekoa

Yhteiskunnallisilla kriiseillä on huomattavat vaikutukset lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Poikkeusolot lisäävät heikommassa ja haavoittuvammassa asemassa olevien jokapäiväisiä haasteita. Nyt on tärkeää pitää huoli, että esimerkiksi lasten oikeudet huomioidaan kuntien päätöksenteossa.

”Lapsuudessa luodaan edellytykselle sille, että jokainen lapsi saa kasvaa täyteen mittaansa. Kun kunnan talous on tiukalla, usein leikkaukset osuvat juuri niihin palveluihin, joita lapset ja perheet käyttävät. Etenkin näissä tilanteissa päätösten oikeudenmukaisuus ja tarkoituksellisuus nousevat avainasemaan. Lapsivaikutusten arvioinnilla saamme arvokasta tietoa vaikuttavien päätöksien tueksi ja toimimme lasten parhaaksi”, sanoo Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen.

Lapsivaikutusten arviointi on hyvä tapa tarkastella lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Arviointi selvittää miten lasten oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla on. Se nostaa esille lasten ja perheiden erilaisia tarpeita ja vahvistaa lasten osallisuutta. Lapsivaikutusten arviointi parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, demokratiaa ja kiinnittää huomioita valmistelun laatuun.

”On tärkeää, että etenkin koronaepidemian aikana lapsia koskevien päätösten valmisteluvaiheessa tehdään lapsivaikutusten arviointi ja otetaan huomioon lapsen etu. Tämä on vastuullista ja tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa, jokaisesta kunnasta tulee tehdä entistä lapsiystävällisempi”, päättää Tuppurainen.

Demarinaisten hallitus lapsen oikeuksien viikolla ja kansainvälisenä lasten oikeuksien päivänä 20.11.2020.

Lisätietoja:  

Tytti Tuppurainen  

puheenjohtaja, ministeri  

[email protected]  

p. 040 084 0594